غني: من آمريكايي ها را براي گفت وگو با طالبان قانع كردم

كابل - ايرنا - رئيس جمهوري افغانستان در نشست مشورتي صلح با شماري از مردم اين كشور اعلام كرد كه آمريكايي ها تا سه سال پيش حاضر به گفت وگوي صلح با طالبان نبودند و وي آنها را قانع كرده كه با طالبان براي رسيدن به صلح گفت وگو كنند.

به گزارش ايرنا، «محمداشرف غني» روز دوشنبه درنشست مشورتي صلح دركاخ رياست جمهوري يكبار ديگر از طالبان خواست كه در گفت وگوهاي صلح حاضر شوند و آنچه را مي خواهند، حاضر است بر سرآن با آنها به بحث و گفت وگو بنشيند.
به نظر مي رسد رئيس جمهوري افغانستان اين سخنان را در پاسخ به گفته طالبان ارائه كرده است كه بخ تازگي مدعي شده اند كه محمد اشرف غني براي آسيب رساندن به روند صلح تلاش مي كند.
وي گفت كه افغان ها طالبان را مي پذيرند و آنها هم بايد مردم افغانستان را بپذيرند و جنگ در اين كشور كار آسان است كه هر روز جريان دارد و صلح شجاعت مي خواهد كه بيايند صلح كنند.
رئيس جمهوري افغانستان گفت كه با طالبان صلح مي كند به شرط حفظ دستاوردهاي 18سال گذشته و حفظ حقوق زنان مطابق باقانون اسلامي كه در صدر اسلام به زنان قايل بودند، بالاتر از آن چيزي نمي خواهد و زنان افغان هم همان حقوق را لازم دارند.
غني گفت كه اجماع منطقه اي براي رسيدن به صلح پايدار ضرورت دارد و وي بيشتر از هركسي ديگر دراين رابطه تلاش كرده است وصلح براساس تأمين منافع همه امكان پذير خواهد شد.
رئيس جمهوري افغانستان همچنين گفت كه تا زمان بازگشت كامل مهاجران افغان از كشورهاي هاي همسايه، منطقه و جهان صلح پايدار ناممكن است و بايد مهاجران براي تأمين صلح پايدار در اين كشور، با عزت كامل برگردانده شوند.
وي گفت كه توافق نامه صلح را در مكه و مدينه با طالبان امضا خواهند كرد و نمي خواهد كه توافق نامه صلح افغانستان در مسكو امضا شود.وي بدون نام بردن از رهبران سياسي كه در نشست مسكو با طالبان شركت كرده بودند، گفت كه آنها به هر دستاوردي كه با طالبان رسيدند، از موضع دولت و مردم حمايت كنند و شكاف بين دولت و ملت به سود صلح نيست و مردم از دولت حمايت قاطع مي كنند.
وي گفت كه اتحاديه اروپا تعهد كرده است كه پس از صلح مشاركت وسيع با افغان ها براي توسعه و پيشرفت افغانستان انجام خواهد داد.
اين در حالي است كه سفر منطقه اي نماينده ويژه آمريكا براي صلح افغانستان بزودي به كشورهاي اروپايي، قطر و افغانستان براي دور پنجم آغاز خواهد شد.
طالبان تاكنون حاضر نشده كه با دولت افغانستان بطور مستقيم وارد گفت وگو شود اما امروز منابع خبري در افغانستان به نقل از «حنيف اتمر» يكي از نامزدان انتخابات رياست جمهوري سال آينده و مشاور سابق امنيت ملي رياست جمهوري اعلام كرد كه در نشست آينده قطر نمايندگان دولت نيز حضور خواهند داشت.
آساق*291*1590