قانون در اجراي طرح تحول سلامت اجرا نشده است

تهران- ايرنا- عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح تحول سلامت مشكل مديريتي به ويژه در زمينه منابع دارد. اگر قانون برنامه ششم توسعه كه تكليف را روشن كرده است رعايت مي شد، بخشي از مشكلات حل شده بود.

علي نوبخت روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: در صورتي كه پرونده سلامت الكترونيك در مراكز درماني و بيمارستاني اجرايي مي شد، 30 درصد هزينه ها صرفه جويي شده و حتي شايد بهتر مي توانستيم طرح تحول سلامت را اداره و اجرا كنيم.
وي با بيان اينكه قانون در اين زمينه رعايت نشده كه اين مشكلات را به همراه داشته است، اظهار داشت: تنها روش براي رفع اين مشكل رعايت قانون است كه در ماده 70 تا 74 قانون برنامه ششم توسعه، تكليف تمام اين مسائل روشن شده است.
نوبخت ادامه داد: به دليل اينكه قانون اجرا نشده، بسياري از اين دردسرها به وجود آمده است، انتظار مي رود با مديريت درست بخشي از اين مسائل به نتيجه مورد نظر برسد.
وي درخصوص اينكه آيا وزير بهداشت جديد مي تواند از نظر مديريتي برنامه بهتري براي اجراي طرح تحول سلامت داشته باشد، اظهار داشت: اميدواريم اين موضوع محقق شود؛ بايد جامعه پزشكي، سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت همه دست به دست هم بدهند تا اين كار مهم انجام شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: البته فقط هدف طرح تحول سلامت مهم است؛ استراتژي هاي طرح در برخي زمينه ها باطل بوده است و بايد اصلاح شود. هدف اين است كه ملت در مراجعه به بيمارستان ها و خدمات گران درماني با مشكل مواجه نشوند و آنها را تحت پوشش قرار دهيم، اين هدف هم مقدس است.
وي خاطرنشان كرد: ما براي رسيدن به اين هدف طرح تحول سلامت، هر مسيري را كه طي كنيم، فقط به نفع مردم و براي خدمات رساني بهتر به مردم است.
نوبخت درباره حمايت هاي مجلس شوراي اسلامي از اين طرح گفت: به طور قطع حمايت جدي از اين طرح انجام خواهيم داد اما به شرط اينكه قانون اجرا شود. ما قانون وضع كرديم، نظارت هم مي كنيم و اگر قانون اجرا شود سيستم به دردسر نمي خورد.
به گزارش ايرنا؛ وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نيز گفت: طرح تحول سلامت را با قدرت به ويژه در مورد كاهش پرداختي ها از جيب بيمار ادامه مي دهيم. به خصوص سال آينده كه فشار تحريم ها بيشتر مي شود ادامه اين حمايت ها ضرورت دارد. تهيه دارو براي بيماران خاص و صعب العلاج نيز با جديت دنبال مي شود.
وي تاكيد كرد: طرح تحول سلامت يكي از طرح هاي بنيادين و اساسي دولت تدبير و اميد است و كاهش هزينه هاي كمرشكن بيماران به ويژه در حوزه بستري مهمترين نقطه قوت طرح تحول سلامت به شمار مي رود.
اجتمام* 7268*1834