حفظ وحدت و رفع كاستي ها و مشكلات

تهران-ايرنا- در چهل سالگي انقلاب اسلامي، 'حفظ وحدت و انسجام ملي' و 'آسيب شناسي و رفع كاستي ها' از جمله توصيه هايي است كه احزاب سياسي كشور بيش از هر زمان ديگر بر آن ها تاكيد داشته اند.

به گزارش گروه نشريات خبري، احزاب سياسي كشور از طيف هاي اصلاح طلب و اصولگرا با صدور بيانيه هايي ضمن لزوم ارائه تحليل و ارزيابي عملكرد چهل ساله انقلاب اسلامي، به برشمردن دستاوردهاي آن پرداختند.
دعوت به مشاركت همه اقشار جامعه در راهپيمايي 22 بهمن جهت تجديد ميثاق با آرمان هاي انقلاب و تجلي وحدت ملي از ديگر محورهاي مطرح شده در بيانيه هاي صادر شده از سوي اين احزاب است.
بررسي 10 بيانيه احزاب سياسي كشور كه 5 بيانيه آن از سوي احزاب اصلاح طلب صادر شده و 5 بيانيه ديگر مربوط به احزاب اصولگرا مي باشد، نشان مي دهد، كه اصلاح طلب ها در بيانيه هاي خود بيش از همه بر ضرورت وحدت و اصولگراها بيشتر بر لزوم توجه به كاستي ها و بازنگري در عملكردها تاكيد داشته اند.
احزاب اصلاح طلبي كه بيانيه آن انتخاب شده ، عبارتند از: حزب اعتماد ملي، حزب اتحاد ملت ايران اسلامي، حزب مردمسالاري، حزب نداي ايرانيان و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم.
احزاب اصولگرا عبارتند از: جامه روحانيت مبارز، جبهه پيروان خط امام و رهبري، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، موتلفه اسلامي و جبهه پايداري انقلاب اسلامي.

بيانيه احزاب اصلاح طلب
-----------------------------
** لزوم بازبيني و تامل در عملكرد 40 ساله انقلاب اسلامي
حزب اعتماد ملي: بعد از گذشت 40سال از وقوع انقلاب اسلامي اكنون بايد به صورت بي‌پرده با رويكرد نقد درباره عملكرد جمهوري اسلامي در اين 4دهه بدون تعارف سخن گفت تا به آسيب‌هاي مهم دروني نظام توجه شود تا با تدبير و مديريت صحيح حاكمان و مسوولان، براي دردهاي موجود، راهكارهاي درماني تدارك شود و زمينه بقاي دراز مدت نظام از درون فراهم شود و تلاش دشمنان و مخالفان جمهوري اسلامي براي براندازي و سرنگوني آن ناكام بماند.
رأيت نقادي و آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي را پيش از ديگران، بايد وفاداران به نظام برافرازند و بدون تعارف و با بيرحمي تمام، آسيب‌هاي موجود را شناسايي كرده و بيان كنند تا براي آن فكري شود. اين شيوه برخورد، حداقل انتظاري است كه از دلسوزان به نظام داريم و به معناي نفي دستاوردهاي بزرگ جمهوري اسلامي در اين سال‌ها نيست.

حزب مردمسالاري: همانگونه كه زير سوال بردن دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي، اقدامي مغرضانه و دور از واقعيت است، از آن سو اگر بگوييم انقلاب اسلامي به تمام اهداف خود دست يافته نيز سخني آرماني خواهد بود كه مبتني بر واقعيات جاري جامعه نيست و علاوه بر آن چنين تفكري مي تواند هر گونه حركت رو به رشد را متوقف كرده يا سرعت آن را كاهش دهد. در واقع هنوز مطالبات فراواني باقي مانده كه بايد در جهت تحقق آنها بسترسازي كرد تا انقلاب اسلامي به تعالي نزديكتر شود. اما اين به معناي توقف و سكون نيست.

** ضرورت دفاع از اصل انقلاب
حزب اعتماد ملي: برخلاف برخي اقوال نسنجيده و مواضع ناپخته در ميان اقشاري از جامعه كه به دليل نارضايتي از عملكرد مسوولان نظام در اين 40 سال، در اصل انقلاب اسلامي و ضرورت آن تشكيك مي‌كنند، ما بر اين باوريم كه انقلاب يك ضرورت گريز ناپذير در مقطعي از حيات اجتماعي مردم ايران بود. در واقع مردم ايران در درون ساز و كار رژيم گذشته هيچ راهي را براي اصلاح اجتماعي و رسيدن به آرمان‌هاي خود نمي‌يافتند و تغيير رژيم سياسي را به اجبار در دستور كار خود قرار دادند. آن اقدام تاريخي مردم را يك گام بزرگ به جلو براي ملت ايران مي‌دانيم و ضعف‌ها و نارسايي‌هاي بعدي در اداره كشور را توجيه مناسبي براي زير سئوال بردن اصل انقلاب نمي‌دانيم. انقلاب اسلامي بايد رخ مي‌داد و راه ديگري براي مردم باقي نمانده بود.

حزب اتحاد ملت ايران اسلامي: انقلاب اسلامي، برخلاف آنچه برخي به آن نسبت داده‌اند، انقلابي از سر ناآگاهي و جهل و «دانستن آنچه نمي‌خواهند و ندانستن آنچه مي‌خواهند» نبود. اين درست است كه در هر انقلابي، سويه‌هاي سلبي همواره قوي‌تر از سويه‌هاي ايجابي آن است اما انقلابي كه بسياري آن را مردمي‌ترين انقلاب قرن مي‌شناسند، اجماعي تقريبا كامل و بي‌نظير از توده‌هاي مختلف مردم و همراهي روشنفكران را پشت سر خود داشت و در نتيجه كم‌ترين خشونت و هزينه‌هاي جاني را نسبت به اتفاقات مشابه در دنيا تجربه كرد. چنين انقلابي با توجه به عقبه تاريخي آن كه دست‌كم به مشروطه باز مي‌گشت، نمي‌توانست بدون چشم‌انداز و تصويري روشن از خواسته‌هاي ملي خود باشد. اين انقلاب، يك حركت دفعي و كور نبود بلكه در ادامه راهي شكل گرفت كه از زمان مشروطه، مردم ايران براي آرمان‌هايي چون عدالت، آزادي، استقلال، حاكميت قانون، مقيد و پاسخ‌گو كردن قدرت، نفي استبداد و تبعيض آغاز كرده بودند و در اين مسير نهايتا به گزينه انقلاب در برابر سلطنت موروثي و استبدادي رسيدند و ساخت جمهوري را با محتوايي معنوي و ديني براي حاكميت خود برگزيدند.

** اهداف انقلاب اسلامي
حزب اتحاد ملت ايران اسلامي: اين انقلاب مستظهر به گفتماني نه فقط سلبي كه ايجابي بود كه طي سال‌ها به آهستگي نضج گرفت و بي‌ترديد تبلور دقيق و تجميع شده آن در نوفل لوشاتو و توسط رهبري بلامنازع و مورد وفاق آن، امام خميني صورت گرفت. در اين گفتمان، آزادي‌هاي سياسي به عنوان مقدمه‌اي براي ساير آزادي‌هاي اجتماعي و فرهنگي در شكل كمال يافته آن تضمين شد....عدالت و رفع تبعيض به عنوان هدفي ويژه آمد، بر عنصر استقلال تاكيد شد و نهايتا همه اين‌ها در قالب جمهوري اسلامي وعده داده شد. جمهوري كه در گفتمان نوفل لوشاتو مثل ساير جمهوري‌ها عنوان شد، «جمهوري به معناي اينكه متكي به آراي اكثريت است.» امام به صراحت گفتند كه «با قيام انقلابي ملت شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي و جمهوري اسلامي برقرار مي شود.»

حزب اعتماد ملي: انقلاب اسلامي محصول مبارزات بيش از يكصد ساله ملت ايران براي كوتاه كردن دست استعمار و از ميان برداشتن سلطه استبداد و رسيدن به توسعه و پيشرفت و كسب آزادي و مردمسالاري بود... از حيث مباني نظري، انقلاب اسلامي محصول همگرايي ميان روحانيت انقلابي و روشنفكري ديني در كشور بود.

حزب مردم سالاري: دهه مبارك فجر يادآور خاطراتي فراموش نشدني از همبستگي ملي مردم ايران در جهت سرنگوني نظامي خودكامه و مستبد است كه توسعه و پيشرفت را به بهاي افزايش اختلاف طبقاتي، به حاشيه راندن اسلام و نفي هرگونه انتقاد و اعتراضي در دستور كار قرار داده بود. مردمي كه به تاسي از روح الله خميني (ره) معتقد بودند پدرانشان نمي توانند براي آينده آنها تصميم گيري كنند و خود درباره نوع حكومت بايد نظر دهند. آنها يكصدا حكومتي اسلامي مبتني بر راي و نظر مردم خواستند تا عدالت اسلامي در جامعه حاكم شود و در جامعه اي با كمترين تبعيض، آزادانه نظرات خود را بيان كنند.

حزب نداي ايرانيان: بهمن‌ماه يادآور قدرت مردمي است كه در برابر ژاندارم منطقه قد علم كردند و چنان بر خواسته خويش پاي فشردند كه نه تنها حكومت مستبد پهلوي كه حاميان جهاني وي را نيز از ايران بيرون راندند تا ثابت كنند كه در برابر اراده ملت ايران، بلنداي كاخ قدرت، پست است و نه زور سرنيزه و نه تزوير نمي‌تواند راه تاريخ ملت را سد كند...مردم ايران، در بهمن 57 نشان دادند كه انقلابشان، 'نه' به تحقير است. ايستادند و با مشت‌هاي گره‌كرده خود استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي را فرياد زدند. از پاي ننشستند تا به خواست بر حقشان به ثمر نشيند.

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم: مردم به جاي نظام پادشاهي به دنبال نظامي بودند كه براساس فرموده‌هاي رهبرانقلاب امام خميني(ره)، متكي بر آراي مردم و به دور از تصميم‌گيري‌هاي فردي و جناحي باشد؛ نظامي كه استقلال كشور را بر اساس عزت ملت ايران حفظ نمايد و شعارش همواره صلح، عزت و عدالت باشد و نشانه‌هاي تلخ و زهرآگين فاصله‌هاي طبقاتي را با از بين بردن فساد، رشوه، اختلاس و رانت‌خواري از بين ببرد و نشاط، اميد و نگاه به آينده را به ويژه در جوانان ايجاد كند. نظامي كه در ايران پس از سقوط رژيم شاه بنيان نهاده شد، نه تئوكراسي و حكومت از بالا بود و نه نظام آريستوكراسي و اشرافي گري و نه نظام سوسياليستي و نه نظام سرمايه داري؛ بلكه نظام جمهوري اسلامي مبتني بر آراي مردم بود كه روح آن آزادي و عدالت اجتماعي است.

** دستاوردي انقلاب
حزب اعتماد ملي: اين انقلاب در مقطع «پيروزي» و «تثبيت» بسيار خوب عمل كرد و در برابر تهاجم و جنگ خارجي هم كامياب بود و اجازه تجزيه حتي يك وجب از خاك كشور را به ديگران نداد. جمهوريت، استقلال سياسي، آزادي، حاكميت مردم و رسيدن به خودباوري و دروني شدن توسعه، از دستاوردهايي بود كه جز با وقوع انقلاب اسلامي نصيب مردم ما نمي‌شد.
با وقوع انقلاب اسلامي در ايران، كانون تصميم‌گيري از بيرون مرزها به درون جامعه و كشور و به مردم منتقل شد. اين دستاورد يعني استقلال سياسي و حاكميت مردم بر سرنوشت خود، اصلي‌ترين دستاورد انقلاب اسلامي است و بايد پاس داشته شود.

حزب مردم سالاري: با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي، مردم در پي تحقق مطالبات گذشته خود بودند و هرچند ترورها و ناآرامي هاي اوايل انقلاب و جنگ تحميلي هشت ساله، موجب بروز بي ثباتي هايي در كشور شد و تحقق مطالبات انقلاب مردمي ايران را با تاخير همراه ساخت، اما گامهاي بلندي هم براي رشد و توسعه كشور برداشته شد كه به صورت كمي و كيفي قابل سنجش و بررسي است.

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم: ما در اين چهل سال به برخي شعارها و آرمان‌ها دست يافته ايم. قانون اساسي ما بر اساس آراي مردم تدوين شد، رهبري نظام بر اساس آراي مردم و در چارچوب قانون انتخاب مي‌شود، احزاب و آزادي‌هاي مدني در قانون اساسي پيش‌بيني شده است؛ اما به پاره‌اي از شعارها و وعده‌هاي نخست انقلاب و گفته‌هاي حضرت امام خميني (ره) دست نيافته‌ايم... سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با اين كه تا حدودي استقلال خود را حفظ كرده و مانند گذشته، ديگران براي ما تصميم نمي‌گيرند و مستشاران نظامي آمريكايي نداريم؛ ولي با تنش‌هايي در سياست خارجي مواجه هستيم كه مي‌تواند وجود نداشته باشد.

** اهداف محقق نشده و تهديدهاي انقلاب اسلامي
حزب اعتماد ملي: آنچه جمهوري اسلامي را به صورت حقيقي تهديد مي‌كند، اقدامات خصمانه دشمنان در عدم اجراي برجام يا تحريم اقتصادي كشور نيست. جمهوري اسلامي اگر شكست بخورد حتما به دلايلي است كه رد آن را بايد در درون و در نوع تدبير مسوولان و در ميزان رضايتمندي مردم جست‌وجو كرد. تصميم به دشمني با جمهوري اسلامي در اختيار ما نيست اما تصميم براي تصحيح روند اداره كشور با ماست.

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم: پاره‌اي قرائت‌ها از قانون اساسي تفسير ديگري به خود گرفت و به محدوديت آزادي هاي مردم منجر شد؛ از جمله، نظارت شوراي محترم نگهبان بر انتخابات در قانون اساسي اول، به يك نظارت استصوابي سخت‌گيرانه مبدل شد. برخي از افكار كه با افكار امام و انقلاب سازگاري نداشت در پوشش دين در پاره‌اي از مراكز مهم نفوذ كرد. بيت‌المال و ثروت ملي آن طور كه انتظار مي‌رفت براساس عدالت اجتماعي و در راستاي مصالح ملي به جريان نيفتاد. باكمال تاسف ما بعد از چهل سال شاهد فاصله‌هاي طبقاتي در جامعه هستيم. هر از چندگاهي شاهد دادگاه اختلاسگران و شبكه‌هاي مالي و سوءاستفاده از بيت‌المال هستيم كه هيچ نسبتي با اسلام و انقلاب ندارد. شفافيت مالي كم رنگ شده و ساز و كاري براي از بين بردن مفاسد مالي وجود ندارد...تداخل در سياست خارجي و ايجاد سياست خارجي موازي و شعار مديريت نظامي به جاي مديريت ديپلماسي و ...

** نقش مردم در پيروزي انقلاب و تداوم آن
حزب اتحاد ملت ايران اسلامي: خواست تداوم جمهوري اسلامي قدرتمند در ايران، بيش از هر چيزي بر زمينه‌هاي پيدايش آن استوار است. به بيان روشن‌تر، همان طور كه مردم و خواست ملت علت موجده انقلاب بود، امروز و فردا علت مبقيه نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود.
...با تجديد بيعت با آرمان‌هاي بلند آن نهضت بزرگ مردمي و حق دانستن آن حركت تاريخ‌ساز، تداوم راه تعالي‌بخش آن را پاي‌بندي به اصول بدون تحريف آن و نوزايي دايمي و دروني در گفتمان و رفتار اجتماعي و حكومتي در چارچوب آن اصول بر محور روشن و گويايي به نام «حق حاكميت ملت» مي‌دانيم...
قدرت جمهوري اسلامي ايران در پيوستگي عميق‌تر با مردم و تامين زندگي، معيشت و آينده آنان تعريف مي‌شود. مردم بايد نظام را خدمتگزار خود ببينند و بدانند و نه حاكم بر مقدرات خود و اين آرمان انقلاب و خواست مردم بوده است. اعتماد متقابل مردم به نظام و نظام به مردم، رمز بسيج امكانات براي تامين فرداي بهتر است.

حزب مردمسالاري: ملت ايران عليرغم مشكلات فراوان و بويژه برخي سوء مديريتهاي داخلي و تحريم هاي خارجي، همچنان پاي آرمانهاي خود ايستاده اما اين امر به معناي ناديده گرفتن مطالبات اقشار مختلف مردم بويژه مطالبات اقتصادي و معيشتي نيست كه اگر چه براي نان انقلاب نكردند، اما برخورداري از حقوق بديهي، حق غير قابل انكار اين مردم است.
... عليرغم برخي گلايه ها از مشكلات در جامعه بويژه مشكلات اقتصادي و معيشتي، مردم همچنان خواستار ثبات و تلاش پيگير براي تحقق مطالبات خود هستند و با وجود تمام مشكلات، براي دفاع از نام ايران، همچون گذشته، يكدل و يكصدا در راهپيمايي بيست و دوم بهمن ماه حاضر مي شوند تا يكپارچگي و اتحاد خود را در مقابل مخالفان اين كشور بويژه آمريكا به سركردگي ترامپ، نشان دهند.

حزب نداي ايرانيان: مردم ايران به رهبري امام خويش، بيست و دوم بهمن‌ماه را در تاريخ اين سرزمين جاودانه كردند و تك‌تك روزها و ثانيه‌هاي چهل سال بعد را نيز ايستادند تا از دستاورد خويش پاسداري كنند.
پيشرفت‌هاي صورت گرفته در عرصه‌هاي مختلف، ميسر نمي‌شد مگر به واسطه‌ي ايثارها و رشادت‌هاي يكايك شما در برهه‌هاي گوناگون تاريخ پرفراز و نشيب ايران. لذا اگر به واسطه‌ي ناكارامدي هاي داخلي و تحريم ها و خيانت هاي دشمنان خارجي و نظام سلطه، تنگنايي بر ما حادث‌شده، بازهم مي‌توان در كوران حوادث، با همدلي، از چالش‌ها، پله‌هايي ساخت براي تقويت كارآمدي و كارآيي نظام جمهوري اسلامي ايران.

** لزوم حفظ وحدت
حزب اتحاد ملت: خير نظام و مردم، حركت در مسيري است كه اعتماد و همگرايي و نهايتا رضايت عمومي، خروجي آن است. مادامي كه نيروهاي جامعه مشتركات خويش را نبينند و چنگ در اختلافات خود بزنند، ايران ما در چنبره تعارضات داخلي گرفتار خواهد ماند و اين همه ممكن نيست مگر آنكه اركان وحدت‌بخش جامعه ارتفاع بگيرند و خود را از گزند رقابت‌هاي جناحي برهانند.
دوست و‌دشمن خود را در ميان مردم خويش تعريف نكنيم و همه را دوست خود و خود را وكيل و‌ ولي همه بدانيم. چنين چشم‌اندازي، تصويري منطبق بر آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است و هر كه در اين مسير باشد انقلابي در معناي پنجاه و هفتي آن است.

حزب مردمسالاري: اكنون در شرايطي وارد چهل سالگي انقلاب مي شويم كه ضرورت همبستگي ملي و افزايش اعتماد عمومي به مسوولان بيش از پيش احساس مي شود. انقلاب زماني مي تواند مسير حركت خود را با قوت و قدرت بيشتري طي كند كه فاصله ميان مردم و مسوولان، همانند سالهاي اول انقلاب به حداقل برسد.

بيانيه حزب نداي ايرانيان: امروز همه بايد در يك فضاي همدلانه و مسئولانه براي رفع مشكلات مردم همفكري و برنامه ريزي كنيم. يكي از مهم‌ترين پيام هاي انقلاب 57، ساخت ايران توسط تمامي ايرانيان و شنيدن نداي وحدت در عين كثرتِ ملت ايران است، هيچ گروهي نبايد در پي حذف گروهي ديگر از عرصه مديريت كشور باشد.

** دعوت به مشاركت در راهپيمايي 22 بهمن
حزب مردم سالاري ضمن گراميداشت ياد شهدا و دعوت از مسوولان براي تلاش بيشتر در جهت رفع مشكلات مردم، از مردم وفادار ايران نيز دعوت مي كند همچون گذشته، با حضور در راهپيمايي روز بيست و دوم بهمن ماه، بار ديگر يكرنگي خود را در معرض ديد جهانيان قرار دهند تا آنها بدانند مردم ايران وقتي پاي تهديد و تحريم در ميان باشد، در مقابل بيگانگان ايستادگي خواهند كرد.

بيانيه حزب نداي ايرانيان: همچون گذشته و اين بار راسخ‌تر از قبل، از شما مردمان فهيم كهن ديار ايران‌زمين، دعوت مي‌نماييم براي نشان دادن اتحاد خود به استكبار جهاني، براي بازآفريني ارزش‌هايي كه دوام استقلال مملكت را تضمين مي‌نمايند، و به پاسداشت رادمردي‌هاي خود به ميدان بياييد. وعده‌ي ديدار، 22 بهمن 97، راهپيمايي بزرگ چهل‌سالگي انقلاب.

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم: از ملت ايران مي‌خواهد تا در راهپيمايي 22 بهمن حضور يافته و با يك وفاق ملي همبستگي خود را نسبت به نظام جمهوري اسلامي به دنيا اعلام دارند. حضور مردم در اين راهپيمايي براي اين است كه ما نسبت به شعارهاي نخست انقلاب يعني نه شرقي، نه غربي، آزادي و عدالت اجتماعي مبتني بر تعاليم اسلام، همچنان پاي بنديم و اصل را بر اين گذاشته‌ايم كه با حفظ تماميت ارضي خود، با همه ملل و نحل دنيا بر اساس صلح و آرامش زندگي كنيم.

** وظيفه مسئولان در چهل سالگي انقلاب
بيانيه حزب نداي ايرانيان: تمامي قواي حاكم و كارگزاران نظام بايد توان و تكاپوي خود را در جهت كاهش آلام مردم ايران بكار ببندند و با بحران‌هاي موجود در زندگي مردم از سر سادگي و بي‌اعتنايي برخورد نگردد. بدانيم مردمي كه مسئولين را بر كرسي قدرت نشانده‌اند انتظار آن دارند كه آنان حكمرانان خوب، سالم و با انگيزه براي ايران‌زمين باشند. غرور، تكبر، فساد، بي‌برنامگي و عدم رسيدگي به مشكلات مردم و جامعه مردود است و نياز امروز ما تقويت كارآمدي و توانمندي حكومت و دولت است...تعامل بيش‌ازپيش مسئولين با مردم، مدارا در شنيدن صداي دل‌سوختگان نظام و توجه به توسعه‌ي پايدار ايران، جزو مسئوليت نخبگان سياسي و دولتمردان است و باور دارد كه بلوغ انقلاب و نشاط سياسي در ايران‌زمين، محقق نخواهد شد مگر با تكيه‌بر مشروعيت، كارآمدي، شايسته‌سالاري و مردم‌سالاري ديني به معناي واقعي كلمه. دولتمردان ما بايد بدانند همان‌طور كه در بحبوحه‌ي انقلاب، جوانان پاك‌ضمير ايران‌زمين، سررشته‌ي امور را به دست گرفته و انقلاب را به پيروزي رساندند، هم‌اينك نيز كه 40 سال از عمر پربركت آن مي‌گذرد، بازهم اعتماد به نسل جوان پوياي اين مرزوبوم كارگشا خواهد بود.

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم: از سياست‌مداران و نظاميان انتظار مي‌رود با تدبير و درايت، منطق صلح، مدارا و تنش‌زدايي را از اصول ديپلماسي بدانند... مسولان فاصله زندگي خود را با طبقات محروم جامعه كم كنند... آزادي انديشه كه از شعارهاي نخستين انقلاب بود، در صدا و سيما كم رنگ جلوه مي‌نمايد. در بخش خبررساني به گونه‌اي عمل مي‌شود كه اقبال به شبكه‌هاي بيگانه رو به افزايش است. بزرگترين سرمايه‌اي كه مي‌تواند نظام را از گزند حوادث حفظ نمايد، ايجاد همدلي و رافت ملي است.

بيانيه احزاب اصولگرا
------------------------
** تداوم و تحكيم انقلاب اسلامي
جبهه پيروان خط امام و رهبري: ايران عزيز در حالي به پيشواز چهلمين فجر انقلاب مي رود كه انوار خورشيد پرفروغ انقلاب اسلامي ملت هاي جهان را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروز جمهوري اسلامي ايران كه نظام شكل گرفته از انقلابي شگرف در عصر حاضر بود، نمادي از مقاومت براي همه ملت هاي مظلوم در سراسر دنياست...رؤساي جمهور ايالات متحده آمريكا يكي پس از ديگري آمدند و رفتند اما رؤياي شكست نظام جمهوري اسلامي ايران هيچگاه تعبير نشد. كاخ ظلم صدام جنايتكار فرو ريخت اما پايه هاي انقلاب اسلامي ايران روز به روز محكم تر شد. هيمنه ابرقدرت شرق شكست اما انقلاب اسلامي ايران هر روز در جهان و منطقه شكوفا تر شد.

جامعه روحانيت مبارز: خورشيد انقلاب اسلامي فروزان تر از هميشه به درخشش و نورافشاني ادامه مي دهد. ياران، همراهان و شيفتگان انقلاب بدنبال مراد و امام خود، خميني كبير و همراه و همپاي رهبر فرزانه و فرهيخته حضرت آيت الله العظمي خامنه اي(مدظله العالي) همه سختيها و مرارت ها،كينه ها و دشمني ها، سنگ اندازيها وطعنه ها و مشكلات پي درپي را تحمل كرده تا جايگاه ممتاز انساني وتاريخي خود را حفظ نمايند.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم: انقلاب اسلامي كه در اثر مجاهدت و ايمان مردم و رهبري حضرت امام خميني(رضوان الله عليه) به وقوع پيوست اكنون در چهل سالگي خود به بلوغ و كمال رسيده است. اين ميراث بزرگ چون سيلي عظيم، خروشان و پرشتاب در حركت است و با قدرت تمام سدهايي كه دشمنان و مستكبران در مقابل جمهوري اسلامي قرار داده‌اند را درهم مي‌شكند و با وحدت و بصيرت ملت، محاسبات غلط شيطان بزرگ آمريكا و اذنابش در منطقه را نقش برآ‌ب مي‌كند.40 سال ايستادگي و صبر انقلابي در برابر گسترده‌ترين توطئه‌ها و سهمگين‌ترين دسيسه‌ها جايگاه عظيمي به جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان داده و ايران را خار چشم جبهه ظلم و استكبار كرده است.
شعائر اسلامي، عزاداريها و حضور گسترده در مجامع مذهبي، مساجد و نمازهاي جمعه از جمله عواملي است كه در پيروزي انقلاب اسلامي و تداوم آن، نقش تعيين‌ كننده‌اي داشته است. امروز نيز تقويت و تجهيز ايمان و تقوا و پيگيري ارزش‌هاي الهي، طراوت و نشاط جامعه اسلامي را تضمين خواهد كرد.

جبهه پايداري انقلاب اسلامي: اكنون كه در آستانه چهل سالگي انقلاب مردمي ملت عزيز و سربلند ايران، و ورود به دهه پنجم عمر پر بركت اين انقلاب قرار داريم، بررسي روندهاي طي شده در 4 دهه گذشته، و توجه به مسير پيش رو، از اهميت بالايي برخوردار است. در 40 سال گذشته دستاوردهاي فراواني در عين وجود موانع و كارشكني هاي متعدد داخلي و خارجي نصيب ملت ايران شد، همچنين ضعف هايي نيز وجود داشت كه مي بايست براي برطرف شدنشان و حركت پرشتاب تر به سوي موفقيت ها، آن ها را به خوبي شناخت و با ارائه راه حل هاي دقيق و عالمانه به نقاط قوت تبديل كرد. همچنين بايد چالش هاي اين 4 دهه را مطرح و براي تبديل آن ها به فرصت، اولا به مردمي كه اصلي ترين حاميان انقلاب در همه اين سال ها بوده اند آگاهي داد و از ظرفيت هاي عظيم آن ها براي غلبه بر اين چالش ها به خوبي استفاده كرد.

** ويژگي انقلاب اسلامي
جبهه پيروان خط امام و رهبري: بهمن 57، ترمينولوژي جديدي در ميان انقلاب هاي جهان شكل گرفت. انقلاب هايي كه تا آن روزگار يا وابسته به شرق بود يا به غرب، حالا شعار جديدي را تجربه مي كردند: « نه شرقي، نه غربي ، جمهوري اسلامي». ساختارهاي سياسي كه يا مبتني بر الحاد و ماركسيست بود و يا به سكولار و اومانيسم، حالا جاي خود را به جمهوري اسلامي يا همان مردمسالاري ديني داد. حتي مذهب كه تا پيش از نهضت امام روح ا...(ره) صرفاً به رابطه فردي انسان با خدا محدود مي شد، حالا شده بود مبناي تشكيل تنها حكومت مردمسالار مبتني بر اسلام ناب محمدي(ص) در جهان. نه شرق و نه غرب شكوفايي اين انقلاب نوظهور را بر نمي تافتند. فلذا از اولين روزهاي پيروزي انقلاب ، دشمني شان را با آرمان هاي اين مردم بزرگ آشكار ساختند.

بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم: نهضت حسيني ما با هدف «دعوت الي الله» و نجات مستضعفين و تحقق حاكميت «الله» شكل گرفته است. اكنون شرط بقا و حيات اين نظام الهي وجود انگيزه‌هاي انقلابي، انقلابي ماندن و انقلابي عمل كردن است كه حافظ عزت و عظمت ملت و جمهوري اسلامي خواهد بود.
ايمان به اسلام ناب محمدي، رهبري الهي حضرت امام خميني‌(قدس سره) و خلف شايسته‌اش امام خامنه‌اي‌(دام‌ظله الوارف)، تقوا، صبر و بصيرت مردم از عناصر سازنده و تداوم بخش انقلاب اسلامي بوده و خواهد بود كه مسير حركت تمدن ساز انقلاب اسلامي را هموار‌تر خواهد كرد.

حزب موتلفه اسلامي: انقلاب اسلامي مسير تاريخ بشر را تغيير داد و به حاكميت طاغوت در ايران مهر باطل زد. انقلاب، مشروعيت حكومت هاي شرق و غرب عالم را زير سوال برد و مناسبات قدرت در عصر ما را دچار تحول و دگرگوني ساخت. انقلاب اسلامي افق تمدن جديد را پيش روي بشريت گشود و به مبارزات رهايي بخش و آزاديخواهانه مردم جهان رنگ بوي مذهب و معنويت داد.

جبهه پايداري انقلاب اسلامي: زماني كه در تقابل دو بلوك غرب و شرق، يكي به ترويج تفكر سرمايه داري و ليبرالي و ديگري به تبليغ نگرش بي خدايي و كمونيستي مي پرداختند، تفكر سومي تحت عنوان 'خدا محوري و خدا باوري' در مقابل اين دو انديشه فرد محوري قد علم كرد و با افول و نابودي شوروي كمونيست، امروز انديشه بنياديني كه در برابر جهانخواري غرب به رهبري آمريكا قد علم كرده و به گواه همان انديشمندان غربي به خوبي توانسته مانع سيطره آمريكا بر دنياي امروز شود، به گونه اي كه اين بار با عنوان 'پايانِ پايان تاريخ' از آن ياد كرده اند.

** ثمرات و دستاوردهاي انقلاب اسلامي
جبهه پيروان خط امام و رهبري: امروز جوانان ايران اسلامي، در بسياري از زمينه ها سرآمد ديگران هستند. در توليد علم و فناوري، در صنايع هسته اي، موشكي، علوم پايه، پزشكي و در بسياري از زمينه ها رتبه ما درمقايسه با ميانگين جهاني، رتبه اي قابل تقدير است و همه اين ها در كنار سالها تحريم و تهديد و ترور و جنگ بدست آمده است.
در بخش ديگر اين بيانيه آمده است: امروز ايران سر بلند، نه تنها گاو شيرده آمريكا نيست، بلكه بازيگري بزرگ در تمامي معادلات سياسي منطقه است. امروز امنيت ايران اسلامي الگويي بي بديل در منطقه اي بحران زده و چالش برانگيز است. امروز سرمايه هاي اجتماعي ايران و حضور مردم در صحنه هاي دفاع چه در داخل و چه در خارج از مرزهاي پرگهر ايران و همينطور مراجعه به آراء عمومي نمونه اي بي نظير در ميان تمام انقلاب هاي عصر حاضر است و كشورهاي منطقه همواره بر آن رشك مي برند.

جامعه روحانيت مبارز: عزت امروز ملت بزرگ ايران اجر عظيم الهي است.امنيت مثال زدني ايران اسلامي پاداش برجسته و آشكار خداوند است.توسعه و رشد علمي و قله نشيني فرزندان اين ملت در بسياري از رشته هاي پيشرفته علمي عنايت رب عليم است و آزادي، حق تعيين سرنوشت و ميزان رأي ملت است، هديه بزرگ احسن الخالقين است. استقلال جمهوري اسلامي كه بي شك در بالاترين سطح جهاني آن قرار دارد محصول توكل به قدرت لايزال الهي و اميد به نصرت الهي است. توسعه و فراگيري بسياري از خدمات زير بنايي و رفاهي و برخورداري اكثريت ملت شريف ايران از نعمتهاي بيكران الهي، پاسخ اكرم الاكرمين به حركت خداجويانه مردم عزيزماست. حق طلبي، عدالتخواهي، معنويت گرايي، ديانت و اخلاق مداري مردم با هدايت پروردگار به صراط مستقيم است. آگاهي، رشد سياسي و اجتماعي جامعه ايراني حاصل خودآگاهي و خدا آگاهي ساكنان اين سرزمين و تابش نورالهي بر قلوب آنان است. احراز بالاترين نرخ توسعه انساني در30سال گذشته در بين همه كشورهاي جهان، لطف جلي حضرت رب العالمين است. درماندگي، دريوزگي، بي آبرويي و خفت و خواري دشمنان اين ملت و سردمداران كفر، نفاق، ظلم و خشونت نتيجه صبري است كه اين مردم هوشمندانه و بزرگوارانه تحمل ميكنند.

حزب موتلفه اسلامي: بخشي از دستاوردهاي انقلاب عبارتند از: زندگي زير پرچم الله و رهايي از طاغوت، آزادي، استقلال و پديداري نظام مردم سالاري ديني.

جبهه پايداري انقلاب اسلامي: حجم دستاوردهاي كشور در 40 سال گذشته بي نظير بوده است... اين آمار كه تنها بخش كوچكي از دستاوردهاي بي نظير ايران پس از پيروزي انقلاب است نشان مي دهد مي توان هم مستقل بود و به نوكري بيگانگان و ظالمان تن نداد و هم پيشرفت كرد و قله هاي دانش و افتخار با حفظ عزت و كرامت ملي دست يافت. در كنار اين حجم بالاي دستاوردهاي مادي كه به جاي خود بسيار مهم هستند و بايد روز به روز ارتقا نيز يابند، مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي ايجاد نظم نوين جهاني در شرايطي است كه انديشمندان غربي از سيطره كامل آمريكا بر جهان پس از فروپاشي شوروي با تعابيري چون 'پايان تاريخ' ياد مي كردند.

** لزوم توجه به كاستي ها و بازنگري در عملكردها
جبهه پيروان خط امام و رهبري: در كنار همه پيشرفت ها و دستاوردهاي بزرگ، در طي اين 40 سال، ضعف هايي هم وجود داشته و دارد كه بايد در دهه پنجم انقلاب، حتماً آن ها را مرتفع نمود. ما همواره تاكيد كرده ايم كه شايسته است در چهل سالگي انقلاب اسلامي ايران، كارنامه اي عادلانه و عالمانه از عملكرد 40 سال گذشته منتشر شده و در اختيار افكار عمومي قرار گيرد.
آن قدر عادلانه باشد كه نه در بيان نقاط قوت افراط و نه در بيان ضعف ها از حد بگذرد و عالمانه باشد به آن صورت كه نه فقط تنها به بيان آمار و ارقام بپردازد، بلكه حسّ ملت بزرگ ايران را در بيان نقاط قوت و ضعف در نظر بگيرد.

بيانيه جامعه روحانيت مبارز: امروز بيش از هر زمان بايد به ارزيابي و باز نگري گذشته خود بپردازيم و بر قوت ها تاكيد و ضعفها و اشتباهات و لغزشهايمان را جبران كنيم. امروز بايد بيش از هر زمان به روشنگري، شفاف سازي و پاسخگويي بپردازيم. امروز بيش از هر زمان بايد نقد پذير باشيم، مشورت پذير باشيم، به هم اعتماد كنيم... بياييم انقلاب اسلامي را بر اساس آرمانهاي امام عزيز و شهيدان مان باز نويسي و باز آفريني كنيم.
بياييد چهل ساله ها را تكرار كنيم و انقلاب را پيوسته در مرز بلوغ، رويش، نوسازي و حيات طيب نگاه داريم.از خداوند مددگيريم و با فكر و انديشه و همت والاي نسل جديد و فرزندانمان دهه پنجم انقلاب را دهه نوسازي، جبران ضعفها، مبارزه با مفاسد و اجراي عدالت و اصلاح ساختارهاي معيوب اداري، قضايي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي قرار دهيم.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم: تحريم‌هاي ظالمانه و برخي سوء مديريت‌ها منجر به ايجاد مشكلات فراواني براي مردم شده است. لازم است تمام مسئولين نظام با التزام به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، خدمت و تلاش خود را براي رفع دغدغه‌هاي مردم دو چندان كنند و با توجه به ظرفيت‌هاي داخلي و نيروهاي جوان متعهد و كار آمد، فشار اقتصادي دشمن را ناكام بگذارند.
ويروس خطرناك اشرافيگري و دنيا طلبي، عدالت و سلامت نظام اسلامي را تهديد مي‌كند. مسئولين و كارگزاران نظام اسلامي بايد شديداً مراقب ظهور و رشد اين عامل خطرناك باشند.
ملت ما علي‌رغم وجود برخي مشكلات اقتصادي، گراني‌ها و تنگناهاي معيشتي، هميشه در دفاع از انقلاب حاضر بوده‌اند و اين حضور در صحنه و نهيب ملت ايران، معادلات دشمنان را به هم ريخته و آنان را وادار به عقب نشيني كرده است. مسئولان كشور شاكر و سپاسگزار اين پديده‌ي بي‌نظير باشند و با استقامت كامل و روحيّه‌ي انقلابي و عمل جهادي به ملت عزيز خدمت و از آرمانهاي انقلاب دفاع كنند.

حزب موتلفه اسلامي: دولت بايد كركره هر نوع گفتگو با دولت آمريكا را پائين بكشد و بدعهدي هاي آمريكا را با تقويت مقاومت در منطقه و سيلي به رژيم صهيونيستي مقابله به مثل نمايد. SPV و INSTEX فريبي بيش نيست... دولت نبايد كمترين اعتنايي به آن بكند. دولت در سياست خارجي بايد ارتباط راهبردي با شرق بويژه با روسيه، چين، هند، تركيه، كشورهاي آمريكايي لاتين كه با آمريكا فاصله دارند را در دستور كار خود قرار دهد و براي هميشه عطاي بهبود روابط با غرب بويژه اروپا و آمريكا را به لقاي آن بخشد. بايد عقده حقارت و خود كم بيني و دست كم گرفتن قدرت ملت را كنار گذاشت و با شجاعت و واقع بيني پنجه به پنجه دشمنان نظام انداخت.

جبهه پايداري انقلاب اسلامي: يكي از مهمترين چالش هاي انقلاب، استفاده جريان غرب گرا از بستر انتخابات به عنوان ابزاري براي ايجاد تغيير مسير انقلاب است... اگر كشور مي خواهد به بلندترين قله هاي پيشرفت و عدالت برسد، احتياج به يك تصفيه دروني و به عبارت دقيق تر يك 'انقلاب در انقلاب' دارد... در آستانه 40 ساله شدن انقلاب كه سن بلوغ عقلي انسان نيز مي باشد، با تجربه افراد و نگاه هاي مختلف در مناصب اجرايي كشور، ديگر حجت بر همگان تمام شده است كه جريان ليبرال مسلك، هيچ راهي براي اداره كشور ندارد چرا كه به توانمندي هاي داخلي بي اعتقاد، و در مقابل توسعه غرب مرعوب است. راه و چاره پيشرفت كشور در حوزه عدالت و رفع تبعيض نيز، بازگشت به آرمان هاي روزهاي پيروزي انقلاب و رجعت به گفتمان امام(ره) و مقام معظم رهبري است. يعني تشكيل دولت اسلامي و انقلابي. دولت ها اگر مردم را ولي نعمت و صاحبان كشور، و نه رعيت، و خود را خدمت گذار مردم، و نه مالك آن ها بدانند، مشكلات كشور بر طرف خواهد شد.

** توصيه به حفظ وحدت و انسجام ملي
جامعه مدرسين حوزه علميه قم: آحاد مردم و مسئولين بايد با اتكا به خدا و وحدت كلمه، انسجام ملي، صميميت و صفاي همگاني را در جامعه حاكم كنند و با تصميم قاطع بر انجام وظايف الهي و اسلامي، به تقويت جبهه انقلاب اسلامي در مقابل هجمه‌هاي گسترده فرهنگي بپردازند.

** دعوت به مشاركت در راهپيمايي 22 بهمن
جامعه مدرسين حوزه علميه قم: امسال نيز همچون چهل سال گذشته ملت مؤمن و انقلابي ما، حوزه‌هاي علميه، اساتيد و فضلا، علماي بلاد و روحانيت بيدار همراه و همپاي مراجع بزرگوار تقليد، به شكرانه نعمت اسلام، انقلاب و ولايت فقيه براي حفاظت از نظام اسلامي و به عنوان يك عمل صالح سياسي، يكپارچه و يك صدا در راهپيمايي 22 بهمن شركت مي‌نمايند.

حزب موتلفه اسلامي در كنار احزاب، گروه‌ها و ملت بزرگوار ايران در راهپيمايي 22 بهمن شركت مي‌كند و به فضل الهي پيام نفرت ملت ايران را به گوش دشمنان نظام خواهد رساند.

جبهه پايداري انقلاب اسلامي، از اقشار مختلف مردم و تمامي گروه ها و جريانات سياسي و اجتماعي دعوت به عمل مي آورد تا با شركت در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن، ضمن بيعت مجدد با آرمان هاي معمار كبير انقلاب و مقام معظم رهبري، نقش موثري در هرچه باشكوه تر برگزار شدن اين اجتماع عظيم داشته باشند.

*گروه نشريات خبري
پژوهشم**9026**1025