سفر ظریف به بیروت؛ اعلام حمایت از دولت وحدت ملی لبنان

بیروت-ایرنا-«محمدجواد ظریف» نخستین وزیر خارجه یك كشور است كه پس از تشكیل دولت جدید لبنان به بیروت سفر می كند؛ نشانه ای از پیشتازی ایران در حمایت از فرایند سیاسی و وحدت ملی در لبنان.

به گزارش ایرنا، ظریف در سفری دو روزه بعد از ظهر امروز (یكشنبه) وارد بیروت می شود.
وی عصر یكشنبه در سفارت ایران میزبان چند شخصیت و نمایندگانی از احزاب لبنان و فلسطین است و روز دوشنبه نیز به دیدار مقام های ارشد لبنان از جمله «میشل عون» رئیس جمهوری، «نبیه بری» رئیس پارلمان، «سعد الحریری» نخست وزیر و «جبران باسیل» وزیر خارجه این كشور خواهد رفت.
سفر ظریف به بیروت در حالی صورت می گیرد كه دو هفته پیش دولت لبنان پس از حدود 9 ماه انتظار و چانه زنی گروه های سیاسی تشكیل شد.
دولت جدید لبنان به ریاست سعد الحریری دولت وحدت ملی نام گرفته و بر اساس مشاركت تمامی جریان های اصلی سیاسی این كشور است.
لبنان ساختار پارلمانی دارد و دولت از دل نهاد پارلمان شكل می گیرد.
انتخابات پارلمانی لبنان اردیبهشت امسال پس از حدود 5 سال وقفه، برگزار شد و جریان های نزدیك به مقاومت بیش از 70 كرسی از 128 كرسی دولت را در اختیار گرفتند.
اقتضائات سیاسی در لبنان كه مشاركت همه طیف های سیاسی در اداره كشور را ضروری می كند، باعث شد تا دولت نه بر اساس الگوی اكثریت كه بر اساس الگوی وفاق و وحدت ملی با حضور تمامی طیف های سیاسی تشكیل شود.
جمهوری اسلامی ایران همواره از فرایند سیاسی لبنان، تكثر و همگرایی گروه های لبنانی حمایت كرده است.
ایران گرچه در میان گروه های لبنانی روابط نزدیك تری با حزب الله دارد و این حزب همپیمان استراتژیك ایران است اما این روابط مانعی برای توسعه روابط با دیگر جریان های سیاسی لبنان نشده و در مسیر همگرایی سیاسی در این كشور بوده است.
از سوی دیگر حمایت ایران از حزب الله لبنان بیش از هر چیز در چارچوب دفاع از یكپارچگی، حاكمیت و مقاومت در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی بوده است و ایران از دخالت در روندهای سیاسی در لبنان همچون انتخابات یا تشكیل دولت خودداری كرده است.
ظریف حدود دو سال پیش نیز به بیروت سفر كرد. در آن زمان نیز وی نخستین وزیر خارجه ای بود كه پس از تعیین «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان به این كشور سفر می كرد.
طی دو سال اخیر لبنان موفقیت های بزرگی را در عرصه سیاسی و امنیتی داشته است. اخراج داعش از مناطق شرقی لبنان پس از سه سال و برگزاری انتخابات پارلمانی و در پی آن تشكیل دولت را می توان مهمترین دستاوردهای لبنان در دوره ریاست جمهوری عون بدانیم.
ایران همواره آمادگی خود را برای حمایت از لبنان و توسعه همكاری های دوجانبه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی اعلام كرده است.
تحكیم ثبات سیاسی و امنیتی در لبنان در كنار بهبود اوضاع امنیتی در سوریه، وضعیت حوزه شامات را طی دو سال اخیر به نحو محسوس بهتر كرده است.
ایران، طی سال های اخیر برای غلبه بر گروه های تروریستی و بازگشت ثبات و صلح در سوریه به دولت این كشور كمك كرده است. بهبود اوضاع امنیتی در سوریه بر فضای لبنان نیز كه در همسایگی این كشور قرار دارد، تاثیر شگرفی داشته است.
پیام ظریف در سفر امروزش به لبنان، حمایت ایران از ثبات و بازگشت آرامش به منطقه با وجود همه تلاش ها برای ممانعت از این دستاورد است.
خاورم**2054