يك ميليار ريال به منطقه حفاظت شده درميان اختصاص يافت

بيرجند - ايرنا - مدير حفاظت محيط زيست درميان گفت: يك ميليارد ريال توسط صندوق ملي محيط زيست از محل فروش پروانه هاي شكار به منطقه حفاظت شده درميان اختصاص يافت.

به گزارش ايرنا نصيرالدين خاشي روز پنجشنبه در بازديد نماينده مردم شهرستان هاي بيرجند، درميان و خوسف در مجلس و فرماندار از منطقه حفاظت شده درميان افزود: سال گذشته صندوق ملي محيط زيست زمينه برگشت بخشي از درآمد حاصل از فروش پروانه هاي شكار را به مردم محلي و همچنين تقويت حفاظت در مناطقي كه شكار در آنها انجام شده فراهم كرد.
وي بيان كرد: با توجه به اينكه در خراسان جنوبي در مرحله اول تعداد 6 فقره پروانه شكار قوچ هاي پير در منطقه حفاظت شده درميان صادر شده بود از محل درآمد پروانه هاي شكار يك ميليارد ريال به اين منطقه اختصاص يافت.
خاشي ادامه داد: با اين اعتبار چهار دستگاه بخاري به ارزش 14 ميليون تومان خريداري و به مساجد روستاهاي دادران، مسك، درميان و نوزاد اهدا شد.
وي عنوان كرد: همچنين براي جلوگيري از خسارت وحش به اراضي كشاورزي اهالي منطقه، سه هزار و 750 متر فنس خريداري و تحويل كشاورزان خسارت زده شد.
در چند سال گذشته ورود وحوش به مزارع و باغ و نابودي دسترنج كشاورزان از سوي حيوانات، كشاورزان زحمتكش اين شهرستان مرزي را كلافه كرده است.
سال هاست به علت قرار گرفتن برخي روستاهاي شهرستان در داخل منطقه حفاظت شده درميان - سربيشه، اراضي كشاورزي برخي روستاها به محلي براي تامين علوفه حيات وحش شهرستان تبديل شده است.
اين حيوانات كه زيستگاه اصلي آنها منطقه حفاظت شده درميان و سربيشه است با ورود دسته جمعي به مزارع، محصولات زراعي را كه با زحمت طاقت فرساي كشاورزان به بار نشسته نابود مي كنند و دسترنج كشاورزان شهرستان را از بين مي برند.
منطقه حفاظت شده درميان در فاصله 20 كيلومتري شهر اسديه مركز شهرستان درميان قرار دارد و داراي جاذبه هاي طبيعي و زيست محيطي منحصر بفردي است.
منطقه ياد شده با مصوبه شماره 284 شوراي عالي محيط زيست در 12 بهمن 1386با وسعت 84 هزار و 39 هكتار به عنوان منطقه حفاظت شده به مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست پيوسته است.
7556*6054