صاحبنظر عراقی: ملت ها باید از انقلاب اسلامی الگو بگیرند

بغداد – ایرنا – استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد و كارشناس امور راهبردی عراق تاكید كرد كه اصول انقلاب اسلامی راه و الگویی است كه باید توسط ملت ها انتخاب شود تا از محدودیت های اعمال شده بر آنها از جمله تسلط كشورهای قدرتمند رهایی یابند.

به گزارش ایرنا، 'احمد الشریفی' روز پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: جمهوری اسلامی در ایران یك الگو ارائه داد كه فراتر از مرزها است و مفاهیم این انقلاب فقط به جغرافیای جمهوری اسلامی مختصر نشد بلكه گسترش یافت تا آرمان های منطقه را از نظر فكری و سیاسی نشان دهد.
وی افزود: انقلاب اسلامی توانست محور مقاومت را تاسیس كند كه دارای راهبردهای واضح در تامین امنیت و تكامل اقتصاد است و اینها همه ابعاد مهم و حیاتی در سطح تاثیرات فكری ناشی از انقلاب ایران می باشد.
وی در مورد مقایسه اصول انقلاب اسلامی و اصول آمریكا گفت: آمریكا در واقعیت از زور استفاده كرده و مفهوم سلطه را اتخاذ می كند و این هیچ منفعتی برای منطقه و جهان ندارد همچنین آمریكا به كشور های جهان می رود تا منافعی را كه به منافع خود به عنوان یك كشور (و در راستای پروژه ویژه خود كه همان پروژه جهانی بر اساس آمریكایی شدن جهان و تحمیل فرهنگ آمریكایی ) مرتبط است را تحقق بخشد.
الشریفی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی الگویی از ارزشها را به جهان ارائه كرد و از احیای نیروها و تقویت اراده ها سخن گفت و نه تنها یك انقلاب اسلامی بلكه یك انقلاب انسانی به وجود آورد.
وی تاكید كرد كه اصول انقلاب اسلامی راه و الگویی است كه باید ملت ها آن را اتخاذ كنند تا از محدودیت های اعمال شده بر آنها از جمله تسلط كشورهای قدرتمند كه جمهوری اسلامی در ادبیات خود آن ها را استكبار جهانی نامیده است، رهایی یابند.
وی گفت: از اصول انقلاب اسلامی، حساس كردن افكار عمومی نسبت به نظام سلطه و سیاست های كشورهای قدرتمند و استكبار جهانی می باشد و این امر باعث شده است كه جمهوری اسلامی هدف فشارها و توطئه های كشورهای قدرتمند باشد كه در بعد اقتصادی كاملا قابل مشاهده است و گاه به تهدید نظامی هم می رسد.
خاورم*6*353*380**

سرخط اخبار جهان