ايران مدرنترين قوانين سرمايه گذاري خارجي را دارد

مشهد- ايرنا- وزير امور اقتصاد و دارايي بر ظرفيتهاي قابل توجه كشور براي جذب سرمايه گذاري خارجي تاكيد و بيان كرد: هم اينك جمهوري اسلامي ايران يكي از مدرنترين قوانين سرمايه گاري خارجي را دارد.

فرهاد دژپسند روز پنجشنبه در نشست هم انديشي حمايت از سرمايه گذاران خارجي خراسان رضوي در مشهد خطاب به سرمايه گذاران خارجي افزود: اينجا خانه دوم شما نيست زيرا وقتي سرمايه تان در پروژه نخست به بار نشست ايران خانه اول شما مي شود.
وي ادامه داد: در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي هر پرونده سرمايه گذاري خارجي بايد در دولت تصويب مي شد اما اين قانون اصلاح شد و تصويب پرونده هاي سرمايه گذاري به وزارت اقتصاد واگذار گرديد لذا امروز مي توانيم بگوييم كه يك مرحله تكاملي از قانوني سرمايه گذار خارجي طي مي كنيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: در صدد اصلاح قانون هستيم تا اختيار را به هيات جذب سرمايه گذاري خارجي استانها تفويض كنيم تا اين پرونده به امضاي استاندار برسد كه اين يك گام در شتاب براي جذب سرمايه گذاري و تسهيل آن است. در گام بعدي وقتي مي گوييم براي سرمايه گذار خارجي در ايران فرش قرمز پهن مي كنيم بايد سرمايه گذار در كشورمان از حقوقي بهره مند باشد. در اين حوزه بايد اصلاحاتي صورت گيرد تا زمينه تامين نيازمنديهاي سرمايه گذاران خارجي فراهم شود.
وي افزود: پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران آنطور كه بايد و بايسته با سرمايه گذاران برخورد نكرد و نسبت به برخي از كشورها موضع تسليم و نسبت به برخي موضع غرور داشت. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي در هر دو موضع با غرور برخورد مناسبي اتخاذ كرديم و به نحوي كه اگر كشوري از موضع غرور با ما برخورد كرد، تسليم نشديم.
دژپسند ادامه داد: دهه 1380 ابتداي راه اندازي سازمان سرمايه گذاري در وزارت اقتصاد و دارايي، ايران حدود 69 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي داشت اما اين ميزان در پايان سال 1396 به 12.7 ميليارد دلار رسيد.

* خراسان رضوي در حوزه سرمايه گذاري حق را ادا كرده است
وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين به ظرفيتهاي سرمايه گذاري در خراسان رضوي اشاره و بيان كرد: اين استان در حوزه سرمايه گذاري به خوبي عمل كرده و حق را در اين زمينه ادا كرده است. بخش مهمي از اين توفيق به بركت وجود حرم نوراني حضرت رضا(ع) و تلاش مديران استان باز مي گردد.
وي افزود: خراسان رضوي آماده جذب سرمايه گذاران خارجي در همه صفوف، فعاليتها و بخشهاي متعدد است و اين استان ظرفيتهاي بي نظير دارد كه از آن مي توان براي كل كشور بهره گرفت.
دزپسند همچنين به سخنان يك سرمايه گذار عربستاني در اين نشست اشاره و بيان كرد: آقاي الحي پرسشت خيلي مهم اما تلخي را از من كرد كه چرا ايران با وجود اينكه روي گنج نشسته و از نظر سوق الجيشي بهترين شرايط را در دنيا دارد اين همه شكوه مي كند كه چرا سهم كشورش از اقتصاد جهاني، درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصادي ، نرخ رشد سرمايه گذاري و نرخ بيكاري آنطور كه بايد باشد نيست.
وي ادامه داد: من همچنين به صحبتهاي سرمايه گذار افغانستاني دراين نشست اشاره و احساس مي كنم وي از برادراني است كه ناخواسته دو تابعيتي شده و از موضع يك دلسوز ايراني سخن مي گويد. به نظر من سرمايه گذار خارجي در پروژه نخست خود ميهمان ايران است اما وقتي پروژه اش به بار نشست شريك ايران خواهد شد.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: سرمايه گذار خارجي در پروژه نخست وقتي به منافعش دست يافت بطور طبيعي بايد بينديشد كه منافع حاصل از سرمايه گذاري را صرف پروژه بعدي و درنهايت تبديل پروژه به هلدينگ كند. ما يكبار براي سرمايه گذاران خارجي در كشور فرش قرمز پهن مي كنيم اما براي رفتنش فرش قرمز را جمع مي كنيم زيرا دوست نداريم سرمايه گذار با نخستين پروژه و به بار نشستن آن كشور را ترك كند.
وي افزود: وقتي سرمايه گذار خارجي به عنوان مثال در مشهد يك مجموعه هلدينگ خوب و جذاب راه اندازي مي كند بايد بتواند از منافع اين سرمايه گذاري در ساير نقاط ايران نيز استفاده كند و يك زنجيره عمومي و يا زنجيره افقي تشكيل دهد. تحقق اين شرايط براي سرمايه گذاري خارجي نيازمند رفع موانع و مشكلاتي است كه بايد بي درنگ براي رفع آنها تلاش كنيم.

* تكريم سرمايه گذاران خارجي
دژپسند همچنين گفت: سرمايه گذار خارجي به واسطه اينكه دوشادوش ايرانيان براي تعالي بخشيدن به شرايط اقتصادي كشور گام برمي دارد داراي ويژگيهايي است كه نبايد از تكريمش غافل شد اما پيش از آن بايد سرمايه گذار داخلي را تكريم نمود زيرا اگر سرمايه گذار داخلي تكريم شود و پس از آن احترام لازم را هم به سرمايه گذار خارجي داشته باشيم هم افزايي اين دو مي تواند به فعاليت در حوزه سرمايه گذاري سرعت بخشد.
وي افزود: سرمايه گذار داخلي يك سرمايه انباشته اجتماعي و به تمام شرايط ايران اشراف كامل دارد و مي تواند مولفه خوبي براي سرعت بخشيدن به فعاليتهاي سرمايه گذار خارجي باشد. سرمايه گذاري به ذات امرمقدسي است و معتقديم كه سرمايه گذاران داخلي و خارجي بايد به صورت هماهنگ و بر اساس تعامل فعاليت كنند.
وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: ايران پر از مزيتهاي مطلق در حوزه انرژي و معادن است. همه افرادي كه در رنج اقتصادي به سر مي برند بايد بدانند حوزه انرژي و معادن سودآور است و مي توان با بهره گيري مناسب از آنها مشكلات اقتصادي را رفع كرد. انرژي مناسب به عنوان سوخت و خوراك، نيروي انساني به عنوان نيروي كار ارزان و ماهر، مقررات آسان كه قول به آسانتر كردن آن خواهيم داد و نيز روابط اجتماعي مناسب همه شرايطي را فراهم مي كنند كه بتوانيم در حوزه سرمايه گذاري خارجي جهش مناسبي داشته باشيم.
وي گفت: امسال تحريمهاي ظالمانه اي بر ايران تحميل شد اما در اين شرايط به سرمايه گذاران خارجي توجه بيشتري داشته و انتظار داريم با سرعت و هزينه مبالغ بيشتر سرمايه گذاري خود را در ايران توسعه دهند.
دژپسند افزود: انتظار ما از سرمايه گذاران افغانستاني بيش از ساير سرمايه گذارن خارجي است زيرا خود سرمايه گذاران خارجي اقرار كرده اند كه در شرايط سخت، ايران به كمك افغانستان آمده و اكنون كه ايران در شرايط سخت اقتصادي قرار دارد آنان خود را مكلف مي دانند دوشادوش ايران قرار گيرند.
وي ادامه داد: انتظار ما از افغانستانيها براي كمك به ايران در اين شرايط بخاطر همجواري و فرهنگ نزديك است، انتظار نداريم كه افغانستانيها در كشورهاي ديگر با دلار و در ايران با ريال سرمايه گذاري كنند. اين سرمايه گذاران بايد اولويت سرمايه گذاري به نرخ دلار را به ايران اختصاص دهند.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: از سرمايه گذاران خارجي انتظار داريم سرمايه مالي و فناوريهاي روز را به كشور آوردند تا با سرمايه هاي داخلي آميخته و تبديل به سكوي پرش براي ايران و سرمايه گذاران خارجي شود.
وي افزود: در حوزه نرخ ارز نيز امسال سياستهايي از سوي دولت جمهوري اسلامي اتخاذ شد كه در اين حوزه در صدد هستيم فرمول واحده براي سرمايه گذاران خارجي در حوزه ارز داشته باشيم.
نمايشگاه بورس، بانك بيمه و رفتارهاي اقتصادي از 16 تا 19 بهمن در مشهد ادامه دارد. اين نمايشگاه و نشستهاي جانبي آن با حضور وزير امور اقتصاد و دارايي، سرپرست سازمان سرمايه گذاري اين وزارتخانه، هياتهاي تجاري از افغانستان، عراق تركيه و پاكستان و نيز فعالان بخشهاي دولتي و خصوصي ايران برگزار مي شود.
3027/7489