محتواي دروس مطالعات زنان بازنگري شود

تهران- ايرنا- رئيس مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران گفت: بازنگري در محتواي دروس رشته مطالعات زنان به ارتقاي اين رشته كمك مي‌كند.

«مليحه شياني» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا درباره اهميت احياي رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران اظهار كرد: زن در تاريخ، زن و خانواده و زن در اسلام، پيش از اين عنوان دروس اصلي اين رشته را تشكيل مي‌داد كه امروزه كافي به نظر نمي‌رسد.
وي خاطرنشان كرد: اهميت اين رشته را مي‌توان با ارجاع به اتفاقات سطح جهان درك كرد، مطالعات زنان يكي از رشته‌هاي جديد و در عين حال پربار در دانشگاه‌هاي مختلف دنياست.
شياني افزود: امروزه مسائل زنان نه تنها در جامعه كاهش نيافته بلكه روز به روز دامنه‌اش گسترده تر نيز شده است.
رئيس مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران با اشاره به پيدايش مسائل نوپديد فراوان در حوزه زنان يادآور شد: ارتقاي دانشي كه تنها در ميان تحصيلكرده‌هاي آكادميك است، اين انتظارات را به وجود مي‌آورد كه مسائل مختلف جديدي در جامعه خلق كند.
شياني ادامه داد: با توجه به پيچيده شدن جامعه و مسائل زنان، ضرورت و اهميت توجه به مسائل اين قشر و طبيعتا رشته‌اي كمك‌كننده به حل اين مشكلات را دوچندان مي‌كند.
به اعتقاد وي، اگر به رشته مطالعات زنان به خوبي پرداخت شود، پايان‌نامه‌ها مي‌تواند نقش بسيار تأثيرگذاري بر جامعه داشته باشد.
رئيس مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران با اشاره به نبود پيشينه توسعه مسائل زنان در كشور هم اظهار كرد: ضرورت احياي رشته مطالعات زنان، امري بديهي است و در اين راستا بايد ديد كه چقدر تاكنون موفق عمل شده است.
شياني با اشاره به سابقه دانشگاه تهران در آموزش رشته مطالعات زنان گفت: دانشگاه تهران با پيشينه و استادان نامي كه در اين حوزه دارد قطعا مي‌تواند نقش موثري در پيشرفت اين رشته ايفا كند.

** مطالعات زنان رشته مناسبي دارد
رئيس مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران با اشاره به اينكه اكنون بازار كار بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي مناسب نيست، خاطرنشان كرد: در بسياري از وزارتخانه‌ها بخش‌هايي براي جذب زنان تحصيل‌كرده در رشته مطالعات زنان وجود دارد.
شياني افزود: رشته مطالعات زنان اگر راه خود را به درستي در جامعه پيدا كند، بي‌شك بازار كار بسيار مناسبي نيز دارد.
به گفته وي، با وجود اظهارنظرهاي بسيار درخصوص نبود بازار كار مناسب براي رشته مطالعات زنان اما ميزان بيكاري اين رشته كاربردي در مقايسه با ساير رشته‌ها بسيار كمتر است.

** اهميت تبليغ و معرفي مناسب رشته مطالعات زنان
رئيس مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران در ادامه درباره راهكار مورد توجه قرار گرفتن رشته مطالعات زنان اظهار كرد: بايد در بخش آموزش دوره‌هاي جديدي ايجاد شود كه در اين دوره‌ها دامنه اطلاعاتي دانشجويان افزايش يابد.
به گفته وي، لزوم بازنگري در رشته و گرايش‌هاي مرتبط، محقق را در انجام پژوهش‌ها كمك مي‌كند.
شياني به نقش آموزش صحيح در ارتقاي رشته مطالعات زنان تأكيد كرد و گفت: استادان با تجربه و آموزش صحيح مي‌توانند وضعيت مناسبي را براي حوزه زنان بدون در نظر گرفتن جنسيت آنها رقم بزنند.
وي به معرفي و تبليغ مناسب اين رشته اشاره كرد و يادآور شد: بايد دوره‌هايي ايجاد شود كه علاوه بر ارتقاي رشته، بتواند با ايجاد پيوند مناسبي ميان صنعت و دانشگاه، فارغ‌التحصيلان را به بهبود وضعيت اشتغال اميدوار كند.
شياني به نقش پژوهش در پيشرفت رشته مطالعات زنان نيز اشاره كرد و گفت: پژوهش‌هايي در قالب پايان‌نامه‌هاي تأثيرگذار مي‌تواند خروجي‌هاي مستقل و كاربردي داشته باشد كه از يك طرف، رشته را تقويت كند و از سوي ديگر پژوهشگران را به سطوح بالا برساند.
**9491** 1200** 1055