500ميليارد تومان مطالبات بيمه سلامت مازندران پرداخت شد

ايرنا - نوشهر - مدير كل بيمه سلامت استان مازندران افزود: امسال بيش از 500 ميليارد تومان از مطالبات درماني از سوي اين بيمه پرداخت شده است.

رسول ظفرمند روز چهارشنبه در حاشيه افتتاح ساختمان جديد بيمه سلامت نور به خبرنگار ايرنا گفت: تمامي مطالبات سال گذشته كه 700 ميليارد تومان بود نيز تصفيه شده است.
وي خاطر نشان كرد: يك ميليون و 500 هزار نفر از جمعيت سه ميليون و 200 هزار نفري مازندران زير پوشش بيمه سلامت قرار دارند.
وي گفت: از تعداد يك ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش يك ميليون نفر روستايي هستند كه بدون پرداخت هيچ هزينه اي خدمات درماني دريافت مي كنند.
مدير كل بيمه سلامت استان مازندران افزود: با توجه به رسالت بيمه سلامت هم اكنون 300 هزار نفر غير روستايي در استان نيز بدون پرداخت هيچ هزينه زير پوشش اين بيمه قرار دارند.
وي با اشاره به 7 ميليون و 500 هزار مراجعه براي درمان از سوي افراد زير پوشش اين بيمه در سال گفت: با بررسي هاي صورت گرفته بيمه براي هر مراجعه يكصدهزار تومان هزينه پرداخت مي‌كند.
وي ادامه داد: در سال 700 ميليارد تومان پرداخت مي شود كه 60 درصد آن هزينه بستري است.
ظفرمند بر ضرورت كاهش مراجعات و به روز رساني پرداخت هاي بيمه با الكترونيكي كردن نسخه ها از سال آينده خبر داد و اظهار داشت: با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده بيش از 40 درصد نسخه ها در سال آينده به صورت الكترونيكي صادر خواهد شد.
مديركل بيمه سلامت استان مازندران همچنين از اجراي طرح هم پوشاني بيمه در استان خبر داد و گفت: براساس بررسي ها بيمه هاي كه نياز به هم پوشاني دارند حدود20 درصد در استان برآورد شده است.
وي يكي از مهمترين شاخصه هاي پيشرفت يك كشور را سلامت عنوان كرد و خواستار توجه مجلس براي در نظر گرفتن منابع پايدار براي بيمه سلامت در بودجه سال آينده شد.
ساختمان جديد بيمه سلامت نور در زميني به مساحت 200 متر مربع در سه طبقه و بازيربناي 480 متر مربع در 18 ماه و با اعتبار 600 ميليون تومان امروز در دهه فجر با حضور مسئولان استاني و شهرستاني افتتاح شد.
/1602/1295/1899