توافق نامه تهيه نقشه كاربري اراضي در سه استان نهايي شد

تهران- ايرنا- رييس امور برنامه ‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه از امضاي توافق نامه با پژوهشگاه فضايي براي توليد نقشه كاربري اراضي استان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و خوزستان به صورت آزمايشي خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه، «مهدي پندار» گفت: پس از بازديد آقاي نوبخت از دستاوردهاي پژوهشگاه فضايي كشور، مذاكراتي درباره استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و فضايي در برنامه‌هاي توسعه و به ‌ويژه آمايش سرزمين انجام شد.
وي افزود: پس از برگزاري جلسه‌هاي كارشناسي، مقرر شد نقشه هاي 1:100.000 كاربري اراضي با استفاده از فناوري سنجش از دور توليد شود.
رئيس امور رنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين توضيح داد: در فاز نخست، كاربري اراضي استان‌هاي منطقه چهار آمايشي اصفهان، چهارمحال و بختياري و خوزستان در مدت زمان هشت ماهه تهيه مي شود و بعد از آن براساس يك مدل مشخص، براي بقيه مناطق كشور تهيه مي شود.
وي ارزيابي ميزان منابع سرزميني در اختيار بخش‌هاي مختلف كشاورزي، صنعت، آب، مسكن، منابع طبيعي و ارزيابي توان اكولوژيك را به عنوان يكي از مباني آمايش سرزمين، شناسايي عوامل و روند تغيير كاربري اراضي، شناسايي مناطق زيست محيط شكننده و حساس، شناسايي كانون‌هاي گرد و غبار، هدايت درست منابع سرزميني براي كاهش روند تخريب سرزمين از كاربردهاي اين نقشه‌ها است.
پندار تاكيد كرد: همه مراحل اين همكاري با مشاركت سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي اعلام شده منطقه چهار آمايشي و دستگاه‌هاي اجرايي استاني انجام مي‌ شود.
اقتصام**9132 ** 2023