خودباوري و استقلال پيام اصيل انقلاب اسلامي است

تهران-ايرنا-« مصطفي اعلايي» سفير جمهوري اسلامي ايران در ونزوئلا گفت:خودباوري واستقلال دو پيام اصيل انقلاب هستند كه مي تواند سرلوحه والگوي پيشرفت وتوسعه درآمريكاي لاتين وونزوئلا قرارگيرد.

به گزارش ايرنا از سفارت جمهوري اسلامي ايران در كاراكاس، مصطفي اعلايي در گفت و گويي باشبكه گلوبوويزيون ونزوئلا به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ابعاد به تبيين و تشريح ابعاد مختلف انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن پرداخت.
وي با اشاره به تحولات تاريخي صدسال اخير سپهرسياسي ايران،كودتاي آمريكايي- انگليسي ٢٨ مردادعليه دكترمصدق ونهضت نفت، قيام ١٥ خردادارسوي مردم به رهبري امام خميني(ره) را از زمينه ها و ريشه هاي اصيل انقلاب اسلامي معرفي كرد.
سفير كشورمان در كاراكاس با تاكيد برتاثيرپذيري منافع ملي ايران وسياست هاي شاه از اهداف ژئوپليتيكي آمريكا وانگليس قبل ازپيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد وگفت: خودباوري واستقلال دو پيام اصيل انقلاب هستند كه مي تواند سرلوحه والگوي پيشرفت وتوسعه درآمريكاي لاتين وونزوئلا قرارگيرد.
سيام**2021**1535