162 ميليون يورو سرمايه گذاري در استان كرمانشاه مصوب شد

كرمانشاه- ايرنا- مديركل امور اقتصاد و دارايي كرمانشاه با بيان اينكه در سال جاري 162 ميليون يورو سرمايه گذاري استان در سازمان سرمايه گذاري مصوب شده، گفت: از اين ميزان 120 ميليون يورو مربوط به بيمارستان «ويانا» و مابقي متعلق به گلخانه «حيدرآباد» است.

به گزارش ايرنا، علي محمدي روز چهارشنبه در نشست خبري كه به مناسبت 40 سالگي انقلاب اسلامي در محل جلسات اين اداره كل برگزار شد، اظهار داشت: سرمايه‌گذاري بيمارستان ويانا از 152 ميليون يورو تا كنون 120 ميليون يورو آن مصوب گرفته است.
وي ادامه داد: وضعيت سرمايه گذاري خارجي در استان نسبت به سالهاي قبل از 90، بهبود يافته و در سال گذشته 400 هزار دلار سرمايه گذاري خارجي داشتيم كه به جايگاه 25 كشور رسيده ايم.
محمدي با بيان اينكه در لايحه بودجه سال آينده كمترين ميزان افزايش درآمدها به كرمانشاه اختصاص يافته، ادامه داد: رشد درآمدهاي استان در سال جاري صفر و براي سال 98 نيز 10 و 6 دهم درصد است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي كرمانشاه از تلاش و رايزني با همكاري مجمع نمايندگان استان خبر داد تا افزايش درآمدهاي سال آينده را به منفي سه و يا صفر كاهش يابد.
وي ادامه داد: وضعيت استان در لايحه بودجه 98 مطلوب است و در زمينه درصد رشد اعتبارات هزينه اي جايگاه دوم كشور و از نظر درصد رشد اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني جايگاه پنجم كشور را داريم.
محمدي از جذب سرمايه گذار به عنوان تنها برگ برنده براي غلبه بر بيكاري استان ياد كرد و بر بهبود محيط كسب و كار به عنوان يكي از مهم ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي تاكيد كرد.
وي گفت: هراندازه محيط كسب و كار استان بهتر باشد بهره برداري از فرصت هاي كارآفريني بيشتر و در نتيجه عملكرد اقتصاد جامعه بيشتر مي شود.
محمدي با تاكيد براينكه كاهش نرخ بيكاري بايد در اولويت قرار گيرد، يادآور شد، براي كاهش سالانه يك درصدي نرخ بيكاري، نيازمند به ايجاد 14 هزار شغل هر سال در استان هستيم.
اين مسئول معتقد است، ايجاد شغل در بخش هاي خدمات، صنعت و كشاورزي به 200 ميليون تومان اعتبار به صورت ميانگين نياز دارد و بايد به فكر جذب بيشتر سرمايه گذار باشيم.
وي ادامه داد: 154 فرصت سرمايه‌گذاري در استان از طريق برگزاري سمينارها، همايش ها و بازاريابي از يك و نيم سال اخير شناسايي شده است.
محمدي از پذيرش تقريبي 16 هيات سرمايه‌گذاري خارجي در مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان خبر داد كه نزديك به پنج نفر آنان مصمم هستند.
وي با بيان اينكه مجموع اعتبارات عمراني و جاري استاني در سال جاري يك هزار و 800 ميليارد تومان بوده، ادامه داد: در آخرين گزارش بهبود فضاي كسب و كار كشور در پاييز جاري، كرمانشاه نسبت به فصل گذشته 2 پله بهتر شده است به همين ترتيب وضعيت باثبات تري را نشان مي دهد به نحوي كه از اين لحاظ رتبه پنجم مي باشد.
اين مسئول يادآور شد، براساس تحليل گزارش هاي گذشته، غالب متغيرهاي منفي بر فضاي كسب و كار مشابه بوده كه نشان از كنكاش و برنامه ريزي مناسب براي كنترل اين متغيرها است.
محمدي با بيان اينكه بهبود فضاي كسب و كار شرط موفقيت در بهبود وضعيت اقتصادي استان است، افزود: در اين زمينه اقدام هايي انجام شده كه تعريف كميسيون بهبود فضاي كسب و كار استاني به رياست اين اداره كل نمونه اي از آن است.
مديركل امور اقتصاد و دارائي استان كرمانشاه يادآور شد، تعريف برنامه عملياتي بر مبناي تجارب موفق و در بسترهاي قانوني براي دستگاه هاي موثر، پايش مرتب و مستدام حصول اهدف مورد انتظار، اصلاح رويه ها و فرآيندهاي كسب و كار، شناسايي و احصا قوانين و مقررات مخل و مزاحم سرمايه گذاري از ديگر اقدام ها در اين راستا است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه نيز به تخصيص صد درصدي اعتبارات زلزله در سال جاري و تخصيص صد درصدي اسناد خزانه در سال گذشته اشاره كرد و گفت: پاداش پايان خدمت بازنشستگان استان نيز به صورت كامل پرداخت شده و در 9 ماه گذشته نيز شاهد تخصيص صد درصدي اسناد خزانه در بند «ز» بوده ايم.
محمدي با تاكيد براينكه عملكرد دستگاه ها به صورت مستمر در سال آينده نيز رصد مي شود از الكترونيكي شدن رصد عملكرد از اوايل سال 98 خبر داد و به رسانه اي شدن و خبري شدن دستگاه هاي فاقد عملكرد مناسب نيز اشاره كرد.
اين مسئول در ادامه درخصوص وضعيت اجراي سهام عدالت در استان نيز گفت: در ابتداي اجراي اين طرح نزديك به 75 درصد جمعيت استان از سهام عدالت با ارزش اسمي يك هزار و 156 ميليارد تومان و ارزش واقعي سه هزار و 450 ميليارد تومان برخوردار بوديم كه سود سهام عدالت مربوط به سال 95 توزيع شد.
اين مسئول ادامه داد: سود مربوط به سال گذشته به دليل هماهنگ نبودن زمان برگزاري مجمع شركت هايي كه به عنوان پرداخت كننده سهام عدالت تعريف شده اند به مرور زمان و براساس مقدار سهم ثبت شده هر فرد در سامانه سهام عدالت و به حساب شباي آنان پرداخت خواهد شد.
مديركل امور اقتصادي و دارايي كرمانشاه با بيان اينكه هم اكنون حدود 99 درصد از جمعيت استان از يارانه هاي نقدي برخوردارند، افزود: اين تعداد ماهيانه در حدود 90 ميليارد تومان يارانه دريافت مي كنند و از ابتداي اجراي قانون مذكور تاكنون حدود هشت هزار و 550 ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارهاي استان پرداخت شده كه اين طرح بر مبناي اصلاح قيمت و مصرف بهينه حامل هاي انرژي است.
7460/8066