انتصاب يك زن ديگر در مجموعه مديريتي فرهنگ و ارشاد گلستان

گرگان - ايرنا - بتول عسگري به عنوان رييس حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گلستان منصوب و مشغول به كار شد.

عادله كشميري مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي گلستان امروز چهارشنبه در اين پيوند به خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: تاكنون سابقه نداشته يك زن در ادارات حراست وزارتخانه متبوع مسووليت بر عهده گيرد.
عسكري پيش از اين كارشناس حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گلستان بوده است.
همچنين در ساير رده هاي مديريتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گلستان دو زن مسووليت ادارات شهرستان هاي آزادشهر و بندرگز و دو زن به عنوان رييس گروه ستادي در حوزه هاي فرهنگي و هنري مشغول به كارند.
6204/2729