استارتاپ ويكند سلامت روان الكترونيك اسفندماه برگزار مي شود

تهران - ايرنا - اولين رويداد استارتاپ ويكند سلامت روان الكترونيك يكم اسفندماه سال جاري به مدت سه روز در دانشگاه تهران برگزار مي شود.

به گزارش روز چهارشنبه گروه دانشگاه ايرنا از دانشگاه صنعتي اميركبير، اولين رويداد استارتاپ ويكند سلامت روان الكترونيك به منظور ايجاد زمينه اي براي افزايش سطح سواد سلامت روان در ميان دانشجويان، ايجاد نشاط و سلامت اجتماعي، ترويج فرهنگ خلاقيت و كار آفريني، ارتقا خدمات الكترونيك به دانشجويان و آشنايي با مدل هاي نوين كسب و كاربرگزار مي شود.
اولين رويداد استارتاپ ويكند سلامت روان الكترونيكي ويژه دانشجويان، با محوريت سواد سلامت روان و خود مراقبتي، آسيب هاي رواني- اجتماعي، مشاوره الكترونيكي، گيم و سلامت روان، ابزارهاي پيشگيري ديجيتال در حوزه روان دانشگاه ها با همكاري مراكز مشاوره دانشگاه هاي منطقه يك در اسفند ماه به مدت سه روز برگزار مي گردد.
در اين رويداد كارآفريني آموزشي – تجربي، دانشجويان دانشگاه هاي منطقه يك علاقه مند به استارتاپ و صاحب ايده گرد هم مي آيند تا ايده هاي خود را در فضاي مشترك مطرح و اجرا كنند. در اين رويداد كارآفرينان موفق انتخاب مي شوند.
يادآور مي شود: در انتها به تيم اول برگزيده، 50 ميليون ريال جايزه نقدي به تيم دوم 30 ميليون ريال جايزه نقدي و به تيم سوم 20 ميليون ريال جايزه نقدي و لوح تقدير، تنديس رويداد اهدا مي شود.
لازم به ذكر است، دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير براي ثبت نام به مركز مشاوره دانشگاه مراجعه نمايند.
9465 ** 1200