قهرمان پرتاب وزنه آسيا: نمي دانم چرا به تيم ملي دعوت نشدم

تهران- ايرنا- علي ثمري به عنوان دارنده مدال طلاي پرتاب وزنه قهرماني آسيا در سال 2017، به اردوي تيم ملي دعوت نشده اما تمريناتش را ادامه مي دهد. او درباره وضعيتش گفت: هدفم كسب ورودي المپيك در قهرماني آسيا است.

ملي پوش دووميداني ايران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا درباره شرايط تمريني اش اظهار كرد: بعد از اينكه آسيب ديدم مدتي را براي درمان بدون تمرين گذراندم اما اكنون نزديك به 6 ماه است كه تمريناتم آغاز شده و به خوبي تمرين مي كنم و شرايطم خوب است. تمام تلاشم را مي كنم كه با قدرت در قهرماني آسيا شركت كنم و هدفم كسب ورودي المپيك توكيو است.
ثمري ادامه داد: مسابقات آسياي ميانه در اسفند برگزار مي شود كه در آن شركت نمي كنم. يكسري ورزشكار درجه هفت و هشت آسيا در آن هستند و من در آن مسابقه نمي دهم. تمريناتم را ادامه خواهم داد تا در تست انتخابي تيم ملي شركت كنم و براي قهرماني آسيا آماده شوم.
ملي پوش پرتاب وزنه ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا مي تواند ورودي المپيك را بدست بياورد؟ تصريح كرد: شرايط تمريني و شرايط بدني ام طوري است كه كاملا به خودم باور دارم و مي توانم اين كار را انجام بدهم. همه تلاشم اين است كه اين اتفاق رقم بخورد.
او در پاسخ به اين سوال كه چرا به تيم ملي دعوت نشده است؟ تصريح كرد: من هركاري كردم كه متوجه شوم چرا دعوت نشده ام نشد. نمي دانم چرا اسمم در ليست نيست. شايد فكر كرده اند مصدوم هستم. اما چون پاسخي نگرفتم ديگر پيگير نبودم و خودم تمريناتم را ادامه دادم.
ملي پوش دووميداني ادامه داد: البته هركس كه خودش كار مي كند شرايط بهتري دارد. افرادي كه به تيم ملي دعوت مي شوند امكانات خاصي ندارند. در اردو امكانات، غذا و تجهيزات مناسبي نيست كه در اختيار ورزشكار باشد. هركس خودش تمرين كند شرايطش بهتر است. اكنون همه بهترين ها نيز به تنهايي تمرينات خود را ادامه مي دهند. خود من سال قبل سه ماه كيش بودم و در لهستان اردو زدم.
او در پاسخ به اين سوال كه هزينه هاي آن اردوها چگونه تامين شد و آيا اكنون از فدراسيون حقوقي مي گيرد؟ تصريح كرد: هزينه هاي اردوهاي سال گذشته را فدراسيون داد اما امسال چيزي دريافت نكرده ام و خودم هزينه مي كنم. از زماني كه مجيد كيهاني رئيس فدراسيون آمده حقوق ورزشكاران قطع شده است.
ثمري با بيان اين مطلب كه عشق به دووميداني آنها را در ورزش نگه داشته است، گفت: واقعا هيچ چيزي براي ما نمي داند. گير كرده ايم. اكثر ورزشكاران عاشق رشته خود هستند و به همين دليل نمي توانند بروند. هيچ كس چنين كارهايي نمي كند. از جيب خودمان هزينه مي كنيم به مدال مي رسيم آخر هم به نام ما تمام نمي شود.
ملي پوش پرتاب وزنه ايران در پاسخ به اين سوال كه حمايت مسوولان از ورزش را چطور ارزيابي مي كند؟ بيان كرد: اصلا شرايط ورزشكاران خوب نيست. جز فوتباليست ها واقعا ديگر رشته ها در وضعيت نامناسبي پيش مي روند. ورزش ايران دو قطبي شده است؛ يك طرف فوتبال و يك طرف باقي رشته ها. متاسفانه اينطور از فوتبال حمايت مي شود اما 43 سال است كه يك مدال نگرفته است.
دارنده مدال طلاي قهرماني آسيا ادامه داد: بهداد سليمي، كيانوش رستمي، سهراب مرادي، احسان حدادي و همه كشتي گيران اين همه مدال دارند اما شرايطشان چطور است؟ پاداشي هم كه گرفته اند دوباره براي خودشان هزينه كرده اند تا به مدال برسند.
او افزود: در سه سال سه مدال آسيايي كسب كردم. بسياري از ورزشكاران ديگر به همين شكل اما يك رشته با اين همه حمايت هيچ مدالي نگرفته است. چرا بايد دووميداني كه ورزش اول دنيا است در ايران انقدر غريب باشد. تا زماني كه ورزش پايه در ايران مثل رشته هاي دووميداني و شنا پيشرفت نكند فوتبال ما هم رشد نخواهد كرد.
ثمري همچنين گفت: زماني كه توجه به رشته هاي مختلف كم باشد نوجوانان و جوانان با چه انگيزه اي وارد آن رشته شوند؟ من كه خجالت مي كشم آنها را تشويق كنم. اكنون از من مي پرسند بعد از اين مدال ها چه اتفاقي برايت افتاده؟ چرا اصلا به تيم ملي دعوت نشده اي؟ چه بگويم؟ متاسفانه به دروغ مي گوييم آينده روشن است.
دارنده مدال طلاي قهرماني آسيا با اشاره به پاداش قهرمانان گفت: نمي گوييم به فوتبال پاداش ندهند، نوش جان فوتباليست ها. رشته پرطرفدار نياز به حمايت دارد اما بحث ما اين است كه چرا براي ديگر رشته ها چنين حمايت هايي نيست. سال قبل به قهرمانان پاداش داده اند هر سكه را يك ميليون و هشتصد هزار تومان حساب كرده اند. كارت هديه داده اند. همه يك دستگاه كارت خوان گرفته اند و يك روز فقط كارت كشيده اند. به اختلاص متهم نشويم خوب است. (با خنده)
ملي پوش پرتاب وزنه در پاسخ به اين سوال كه آيا براي دعوت نشدن به اردوي تيم ملي با فدراسيون صحبت نكرده است؟ گفت: در مراسمي كه برگزار شد با تيمور غياثي صحبت كردم. او مي گفت كه درهاي تيم ملي به روي تو باز است. اما اينكه به تيم ملي دعوت نشوم عجيب است. اولين كسي كه بعد از انقلاب اين مدال را گرفته من بودم.
او در پاسخ به اين سوال كه چقدر شانس المپيكي شدن دارد؟ بيان كرد: من در خودم مي بينم كه به اين هدف برسم. مك ويلكينز مربي احسان حدادي كه از بهترين هاي جهان است سال قبل به من گفت اگر يكسري مشكلاتم را برطرف بكنم و از نظر رواني هم بهتر شوم سهميه مي گيرم. در اين مدت نيز با همين تفكر كارم را ادامه داده ام. قطعا هم به اين هدف مي رسم.
ورزشي**ع-ح**2024