لايحه عوارض شهرداري براساس ارزش بافت منطقه اي تدوين شد

سنندج - ايرنا - مدير اداره درآمد شهرداري سنندج با اشاره به تصويب و ابلاغ لايحه عوارض، بهاي خدمات و ساير منايع در آمدي شهرداري در سال 98 گفت: لايحه دريافت عوارض سال آينده بر اساس ارزش بافت منطقه اي تدوين شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، روناك بابايي روز چهارشنبه اظهار داشت: لايحه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي داراي تغييرات گسترده اي شده است.
وي اضافه كرد: لايحه سال آينده براساس ايجاد توازن در حوزه هاي مختلف شهر، ارزش معاملاتي و بافت محل، توجه به نوع كاربري هاي موجود و كاربري هاي مورد در خواست در آينده تدوين شده است.
مدير اداره درآمد شهرداري سنندج افزود: شكستن بلوك هاي گسترده به چندين بلوك و تعديل قيمت هاي هر بلوك حسب نزديكي به معابر اصلي، ميادين مركز اصلي سطح شهر از جمله تغييرات اعمال شده در تدوين لايحه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال آينده است.
وي يادآور شد: تعديل در مناطقي كه هنوز توسعه شهري چندان نداشته و باعث ترغيب براي ساخت و ساز و رجوع سازندگان صنعت ساختمان به اين مناطق، كاهش قيمت در بافت هاي فرسوده شهري و نواحي در راستاي ترغيب ساكنين جهت تجميع و نوسازي را از ديگر تغييرات اعمال شده در تدوين لايحه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منايع در آمدي سال آينده شهرداري سنندج است.
بابايي گفت: مقايسه بافت هاي جديد و قديم شهري به منظور رونق ساخت و ساز حسب بررسي فراواني پرونده هاي ساختماني در مناطق از جمله ديگر تغييرات صورت گرفته در لايحه عوارض و بهاي خدمات در سال 98 است.
مدير اداره درآمد شهرداري سنندج تاكيد كرد: از ابتداي مهر ماه كار تدوين لايحه عوارض با تشكيل جلسات مختلف آغاز شد و آذر ماه براي تصويب به شوراي شهر تقديم شد.
بابايي افزود: در شوراي شهر هم لايحه تدوين شده با استفاده از نظرات كارشناسان و نخبگان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از تصويب براي تاييد به فرمانداري سنندج ارجاع داده شد.
مدير اداره درآمد شهرداري سنندج از تصويب و تاييد لايحه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع در آمدي شهرداري در سال 98 تويز فرمانداري نيز خبر داد و اظهار داشت: شهروندان مي توانند براي اطلاع از جزييات اين لايحه به سايت شهرداري سنندج مراجعه كنند.
7348/9102

سرخط اخبار استان‌ها