وزارت صنعت ازبخش هاي صنعتي متاثرازتحريم حمايت مي كند

اهواز-ايرنا- معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش هايي از صنعت و واحدهاي توليدي كه تحريم بر آنها تاثير داشته توجه و همكاري بيشتري خواهد داشت.

به گزارش ايرنا فرشاد مقيمي روز دوشنبه در نشستي با صنعتگران شهرك صنعتي شماره 2 اهواز بيان كرد: رصد و پايش واحدهاي توليدي نخستين اولويتي است كه اين وزارتخانه دنبال مي كند و براي اينكه بتوانيم اين رصد و پايش اطلاعات را در بهترين حالت انجام دهيم كميته تامين مواد اوليه زيرنظر مجموعه ستاد تسهيل خوزستان تشكيل شده كه يك بخش آن مربوط به تامين مواد اوليه داخلي و بخشي مربوط به تامين مواد اوليه خارجي است.
وي گفت: بازسازي و نوسازي خط توليد واحدهاي صنعتي از ديگر اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مقيمي ادامه داد:يكي از موضوعات و محورهاي اساسي كه اين وزارتخانه در برنامه هاي راهبردي خود دنبال مي كند موضوع ساخت ابزارهاي و كالاهاي مورد نياز كشور توسط توليد داخل است كه در كشور ما با توجه به تحريم ها اين موضوع حساس تر شده ولي با مصوبه اخير كه ابزارهاي بيشتر در اختيار وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) قرار داده شده مي توان اين فضا را راحتتر پايش و بررسي كرد.
وي با اشاره بر حفظ اثر بخشي خط توليد گفت: يكي از تكاليف اين وزارتخانه تامين ابزارها و كالاهاي خارجي موردنياز توليد كنندگان است كه مي توان با برگزاري نمايشگاهي با دعوت از كليه انجمن ها ، تشكل ها ، اتحاديه ها و موسسات علمي و آموزشي و طراحان از توليد كنندگان داخلي حمايت كنيم.
وي افزود: همچنين براي افزايش ميزان صادرات و يا واردات براي حمايت از توليد كنندگان تغييراتي را در تعرفه اين بخش ايجاد كرد.
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:به دستور رييس جمهوري مقرر شد 400 هزار ميليارد ريال در بخش توليد كشور هزينه شود.
وي توجه به سرمايه در گردش را از ديگر بخش هاي مورد نظر دولت بيان كرد و گفت:با توجه به اينكه حفظ سطح توليد قبلي بسيار مورد اهميت است در برخي موارد توليد كنندگان تا 2 برابر سرمايه در گردش نياز دارند به همين منظور رييس جمهوري اين مبلغ را براي كمك به نقدينگي توليد كنندگان در نظر گرفته است.
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت در سفر خود به خوزستان از واحدهاي توليدي شهرك صنعتي شماره 2 اهواز و شهرك صنعتي شوشتر ديدن و مشكلات اين واحدها را بررسي كرد.
7158/ 6037