كسب و كارهای فضاپایه تسهیلات می گیرند

تهران- ایرنا- با دستور وزیر ارتباطات و به منظور حمایت از كسب و كارهای فضاپایه، كارگروه فناوری های فضایی و خدمات فضاپایه برای بررسی درخواست ها و دریافت وام وجوه اداره شده تشكیل شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دستور و حمایت محمد جواد آذری جهرمی كارگروه تخصصی «فناوری های فضایی و خدمات فضاپایه» به عنوان پنجمین كارگروه به منظور حمایت از كسب‌وكارهای فضاپایه و اجرای برنامه‌های جدید سازمان فضایی ایجاد شد.
تركیب اعضای این كارگروه در جلسه‌ كارگروه وجوه اداره شده مشخص و تصویب شد.
با ایجاد این كارگروه بخشی از نیازهای مالی فناوران، نوآوران و ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فضایی توسط متخصصین و صاحب‌نظران این حوزه با سرعت، دقت و كیفیت مناسب مورد ارزیابی و ارزش‌گذاری و حمایت قرار می گیرد.
به منظور ارتقا و توسعه كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و در راستای اجرای سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حمایت از كسب‌وكارها، پیش از این وام وجوه اداره شده در اختیار كسب‌وكارها در چهار كارگروه تخصصی نرم‌افزار، سخت‌افزار، امنیت و محتوا قرار می‌گرفت.
مخاطبان و صاحبان كسب‌وكارها برای آگاهی و اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت دبیرخانه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات مراجعه كنند.
علمی*م.ش*2017