3750 ميليارد تومان وام اشتغال به نهادهاي حمايتي پرداخت شد

تهران- ايرنا- مديرعامل بانك توسعه تعاون گفت: امسال سه هزار و 750 ميليارد تومان از مجموع تسهيلات پرداختي به طرح اشتغال روستايي در اختيار نهادهاي حمايتي قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، حجت الله مهديان روز يكشنبه در نشست خبري كه در محل اين بانك برگزار شد، در پاسخ به پرسش ايرنا درباره پرداخت تسهيلات از سوي بانك توسعه تعاون به نهادهاي حمايتي اظهار داشت: مجموع منابع در نظر گرفته شده براي اشتغال پايدار روستايي 18 هزار ميليارد تومان بوده كه سه هزار و 750 ميليارد تومان از مجموع اين تسهيلات در اختيار نهادهاي حمايتي قرار گرفته است.
وي درباره سهم بانك توسعه تعاون از تسهيلات اشتغالزايي افزود: سهم بانك توسعه تعاون سه هزار ميليارد تومان و معادل 17 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي براي اشتغال پايدار روستايي است.
مهديان با بيان اينكه اجراي طرح اشتغال پايدار روستايي از سال گذشته آغاز شده است، ادامه داد: تاكنون يك هزار و 550 ميليارد تومان از تكليف بانك توسعه تعاون در اجراي طرح اشتغال پايدار روستايي پرداخت شده و بقيه اين تسهيلات تا پايان سال 98 به متقاضيان تخصيص داده مي‌شود.
مديرعامل بانك توسعه تعاون تاكيد كرد: با اجراي طرح اشتغال روستايي 35 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شده و فرصت هاي شغلي قبلي نيز حفظ مي شود.

**تكليف بودجه اي براي پرداخت تسهيلات به نهادهاي حمايتي
مهديان با تاكيد بر ضرورت حمايت از افراد نيازمند و تخصيص تسهيلات به كساني كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند، خاطرنشان ساخت: بانك‌ها در قبال نهادهاي حمايتي شرح وظايفي دارند و هر سال در بودجه مشخص مي شود كه به هر كدام از نهادهاي حمايتي چه ميزان تسهيلات بايد تعلق بگيرد.
مديرعامل بانك توسعه تعاون گفت: در سال 96 تكليف بانك توسعه تعاون در قبال سازمان بهزيستي 10 ميليارد تومان بود اما در عمل 18 ميليارد و 100 ميليون تومان تسهيلات با نرخ سود چهار درصد به افراد تحت پوشش اين سازمان پرداخت كرديم.
وي افزود: امسال نيز تعهد ما به بهزيستي 15 ميليارد تومان است كه تا به امروز اين هدف گذاري محقق شده است.
مديرعامل بانك توسعه تعاون درباره تعهد اين بانك بابت پرداخت تسهيلات به خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) اظهار داشت: در سال هاي 96 و 97 تعهد اين بانك به اين نهاد حمايتي 20ميليارد تومان بوده كه سال گذشته توانستيم 18 ميليارد تومان از تعهد خود را عملياتي كرده و امسال نيز 82 درصد از تعهد بانك توسعه تعاون به كميته امداد امام خميني(ره) عملياتي شده است.
به گفته مهديان؛ تعهد بانك توسعه تعاون به بنياد شهيد نيز پرداخت 10 ميليارد تومان تسهيلات بوده كه اين رقم محقق شده است.
وي درباره پرداخت تسهيلات خرد به متقاضيان گفت: كمترين ناتواني در بازپرداخت تسهيلات (نكول) را در پرداخت تسهيلات خرد داريم؛ اين نوع وام ها به سرعت باز مي‌گردند و دريافت كنندگان آن جزو مشتريان خوش حساب بانك ها محسوب مي شوند.

**پرداخت 290 هزار ميليارد ريال تسهيلات در 10 سال
مديرعامل بانك توسعه تعاون با اشاره به رشد فعاليت هاي اين بانك گفت: در 10 سالي كه از فعاليت بانك توسعه تعاون مي گذرد، در مجموع 290 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي شده كه از اين ميزان 80 درصد در دولت تدبير و اميد بوده است.
مهديان ادامه داد: همچنين 75 تا 80 درصد از تامين منابع بانك توسعه تعاون نيز در دولت هاي يازدهم و دوازدهم انجام شده است.
مديرعامل بانك توسعه تعاون با بيان اين مطلب كه سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور 25 درصد تعيين شده اما تاكنون 5 تا 6 درصد از اين هدف گذاري محقق شده است، تصريح كرد: باورپذيري نسبت به بخش تعاون از سوي مسئولان و جامعه در حال افزايش است كه اين امر مي تواند علاوه به تقويت بخش تعاون بستر ايجاد فرصت هاي شغلي جديد را مهيا كند.
وي درباره تسهيلات پرداختي از سوي بانك توسعه تعاون اظهار داشت: در سال 95، حدود پنج هزار ميليارد تومان، در سال 96، 7 هزار ميليارد تومان و از ابتداي سال تاكنون نيز 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.
مهديان تصريح كرد: رشد تسهيلات پرداختي در سال جاري نسبت به سال گذشته 30 درصد است.

**هدف بانك هاي توسعه اي كسب انتفاع نيست
مهديان با اشاره به فعاليت 95 هزار تعاوني در كشور اظهار داشت: تعاوني‌ها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي فعاليت دارند و وظيفه بانك توسعه تعاون كه بانكي توسعه محسوب مي شود نه تجاري؛ حمايت از تعاوني‌ها است.
وي تاكيد كرد: 70 درصد از پرتفوي بانك توسعه تعاون به تعاوني‌ها اختصاص دارد.
مديرعامل بانك توسعه تعاون گفت: در تمام دنيا بانك‌هاي توسعه‌اي عمدتاً دولتي هستند.بانك هاي توسعه اي نه به قصد انتفاع بلكه با هدف حمايت از بخش هاي مختلف تشكيل مي شوند اما اين امر به معناي زيان دهي نيست.
مهديان افزود: همين كه بتوانيم به لحاظ صورت حساب مالي در نقطه سر به سر قرار بگيريم و ترازنامه بانك تراز شود، كفايت مي كند.
مديرعامل بانك توسعه تعاون ادامه داد: بدون شك سود آوري هدف اصلي ما محسوب نمي شود و تلاش مي‌كنيم تا بتوانيم تكاليفي كه دولت در قالب فعاليت بانك توسعه اي تعيين كرده است را اجرايي كنيم.
مهديان خاطرنشان با اشاره به مشاركت بانك توسعه تعاون در اجراي طرح هاي ملي خاطرنشان ساخت: خوشبختانه اعتماد و توجه به بخش تعاون در حال افزايش است و يكي از نشانه‌هاي استقبال از بخش تعاون مشاركت دادن بانك توسعه تعاون در اجراي طرح هاي ملي اعلام كرد.
وي ادامه داد: بانك توسعه تعاون در اجراي طرح‌هاي رونق توليد اشتغال فراگير و اشتغال پايدار روستايي جزو بانك هاي عامل بوده است و اجراي چنين طرح هايي مي توانند براي بانك هاي دولتي يك فرصت محسوب شود.

**بانكداري سنتي جوابگوي نياز جامعه نيست
مهديان درباره ي ضرورت استفاده از بانكداري الكترونيك گفت: از سيستم بانكداري سنتي فاصله گرفته ايم زيرا در شرايط كنوني بانكداري به شيوه دهه شصت و هفتاد جوابگوي نياز جامعه نيست.
مديرعامل بانك توسعه تعاون ادامه داد: امروزه بانك هايي موفق تر هستند كه به سمت توسعه فعاليت الكترونيك رفته و همسو با نيازهاي مشتريان فعاليت در فضاي بانكداري مدرن را تجربه كنند.

**خوشبيني به اجراي كانال مالي اروپا
مهديان درباره گشايش كانال مالي ميان ايران و اروپا اظهار داشت: از جزئيات اجراي اين طرح اطلاع دقيقي ندارم زيرا بانك مركزي و وزارت اموراقتصاد و دارايي مسئول پيگيري و اجراي طرح كانال مالي هستند.
مديرعامل بانك توسعه تعاون خاطرنشان ساخت: نسبت به اجراي طرح كانال مالي ميان ايران و اروپا خوشبين هستم زيرا مي تواند بخشي از مشكلات ناشي از تحريم ها را برطرف كند.
وزيران خارجه آلمان، فرانسه و انگليس يازدهم بهمن ماه در حاشيه نشست اتحاديه اروپا اعلام كردند كانال ويژه پرداخت اروپا و ايران تحت عنوان «ابزار پشتيبان فعاليت‌هاي تجاري» INSTEX به ثبت رسمي رسيده است.
بر اساس گزارش رسانه هاي آلمان، مقر اين گروه در پاريس فرانسه مسقر خواهد بود و مدير اين سازوكار يكي از كارشناسان بانكي از فرانكفورت آلمان است. انگليس هم رياست كميته نظارت را بر عهده خواهد داشت.
همچنين اين گروه در آلمان نيز شعبه خواهد داشت. از اين سه كشور يك ديپلمات از وزارت امور خارجه در اين كانال مالي حضو خواهد داشت.
اين ساز و كار در گام نخست تجارت كالاهاي انساني (مواد غذايي و دارو) را تحت پوشش قرار مي‌دهد، اما پس از آن دامنه اش گسترش خواهد يافت.

** هفت طرح جديد بانك توسعه تعاون
مهديان از اجراي طرح هاي «حامي درمان»،«هم راه»، «هم راه فرهيختگان»،«هم راه سلامت»، «هم كا»، «بن كارت سلامت» و «بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين» خبر داد و گفت: اجراي اين طرح ها در راستاي پاسخگويي به نياز مردم در بخش هاي مختلف به خصوص تامين و بهبود فضاي جديد كسب و كار است.
اقتصام*9454***2078**2025
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر :6872078