احداث سالانه 450 كيلومتر خط آب و فاضلاب در آذربايجان غربي

اروميه - ايرنا - توسعه شبكه هاي آبرساني و فاضلاب از جمله خدمات زيربنايي در راستاي محروميت زدايي از نقاط مختلف شهري و روستايي به شمار مي رود كه در نظام اسلامي مورد توجه جدي قرار گرفته و سالانه به طور متوسط بيش از 450 كيلومتر خط انتقال و شبكه توزيع در آذربايجان غربي اجرا شده است.

با وجود اينكه شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي به ترتيب از سال هاي 1370 و 1375 در كشور و آذربايجان غربي راه اندازي شده اما اقدامات بسيار شايسته اي در حوزه هاي زيرمجموعه اين شركت ها انجام گرفته كه غيرقابل انكار است.
مهمترين وظيفه اين شركت ها ايجاد زيرساخت، تامين و توزيع آب بين شهروندان و روستانشينان در آذربايجان غربي بوده و اين خدمات به خوبي انجام شده است تا بخشي از محروميت مناطق مختلف به ويژه روستاها رفع شود.
در 40 سال گذشته افزون بر 18 هزار و 500 كيلومتر خط انتقال و شبكه توزيع در حوزه هاي شهري و روستايي آذربايجان غربي اجرا شده است كه رقمي بسيار قابل توجه به شمار مي رود.
اين ميزان در مقايسه با عملكرد سال هاي پيش از انقلاب اسلامي قابل توجه تر به نظر مي رسد چنانچه در سال هاي پيش از آن تنها چند صد كيلومتر، آن هم به شهرهاي بزرگ استان آبرساني شده بود و از جمع آوري فاضلاب نيز خبري نبود.
اين در حالي است كه 13 شهر بزرگ استان و سه روستاي بزرگ در شهرستان هاي مختلف در حال حاضر از سامانه فاضلاب بهره مند بوده و جمعيت برخوردار از اين سامانه به بيش از يك ميليون و 400 هزار نفر رسيده است.
اين عملكرد رابطه مستقيمي با توسعه بهداشتي در آذربايجان غربي دارد و زمينه هاي ارتقاي شاخصه هاي بهداشتي و پيشگيري از بروز بيماري را نيز فراهم كرده است و رابطه اي مستقيم با محروميت زدايي دارد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: 2 ميليون و 80 هزار نفر شهروند در شهرستان هاي مختلف استان طي 40 سال گذشته از آب شرب سالم و بهداشتي بهره مند شده اند.
رسول اكبري افزود: در حالي تعداد شهروندان بهره مند از آب سالم و بهداشتي در حال حاضر به 2 ميليون و 174 هزار نفر رسيده است كه اين رقم در ابتداي انقلاب شكوهمند اسلامي تنها 94 هزار نفر بود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 100 درصد جمعيت شهري از آب شرب سالم برخوردار هستند، اضافه كرد: در ابتداي انقلاب اين رقم 20 درصد بود.
وي بيان كرد: اين در حالي است كه جمعيت شهري سال جاري آذربايجان غربي 2 ميليون و 173 هزار نفر است و اين رقم در سال 1357 تنها به حدود 450 هزار نفر مي رسيد.
وي با بيان اينكه در سال 1357 طول شبكه توزيع آب در استان 546 كيلومتر بود، ادامه داد: اين رقم در حال حاضر 9 برابر شده و به چهار هزار و 901 كيلومتر رسيده است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي به وجود 95 هزار مترمكعب مخزن ذخيره آب شهري در ابتداي انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: اين رقم در حال حاضر به 392 هزار مترمكعب رسيده كه 4.1 برابر ابتداي انقلاب است.
اكبري با اشاره به اينكه اين شركت در سال 1379 راه اندازي شد، ادامه داد: در آن سال تنها 22 شهر زيرپوشش اين شركت بود كه اين تعداد در سال جاري به 38 شهر رسيده است.
وي با بيان اينكه كيفيت آب نيز مورد توجه جدي شركت آب و فاضلاب شهري قرار دارد، افزود: در اين راستا 17 واحد آزمايشگاه آب در استان فعاليت دارد كه اين تعداد در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تنها 2 واحد بود.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي در خصوص فعاليت هاي حوزه فاضلاب نيز گفت: يك ميليون و 400 هزار نفر از شهروندان استان طي 40 سال گذشته از خدمات فاضلاب بهره مند شده اند در حالي كه اين رقم در ابتداي انقلاب صفر بود.
اكبري افزود: در ابتداي انقلاب جمعيت بهره مند آذربايجان غربي از خدمات فاضلاب صفر بود و اين رقم در حال حاضر به حدود 65 درصد رسيده است.
وي اضافه كرد: در حال حاضر 540 هزار واحد مسكوني در شهرستان هاي مختلف آذربايجان غربي از خدمات فاضلاب بهره مند هستند.
وي از احداث بيش از 2 هزار و 700 كيلومتر شبكه جمع آوري فاضلاب در آذربايجان غربي در 27 سال گذشته خبر داد و بيان كرد: علاوه بر آن، 82 كيلومتر خط انتقال در استان احداث شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي ادامه داد: در حال حاضر 13 شهر استان از تاسيسات فاضلاب برخوردار بوده و در 11 شهر انشعاب فاضلاب واگذار شده و مراحل اعطاي انشعاب در 2 شهر ديگر در حال انجام است.
اكبري گفت: سردشت، سلماس، قره ضياءالدين، مهاباد، مياندوآب، نقده، اروميه، بوكان، خوي، پيرانشهر و شاهين دژ از جمله شهرستان هاي داراي سامانه فاضلاب به شمار مي رود.
وي افزود: شهرستان هاي ماكو، چالدران، شوط، پلدشت، اشنويه و تكاب نيز شهرهايي است كه تلاش داريم روند اجراي طرح فاضلاب را در آنها اجرايي كنيم؛ هرچند در برخي از آنها اقدامات اوليه انجام شده است.
وي بيان كرد: ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب آذربايجان غربي در حال حاضر 300 هزار مترمكعب در شبانه روز است و در صدد هستيم با اجراي طرح هاي جديد اين ميزان را افزايش دهيم.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي از اجراي طرح هاي مدول سوم تصفيه خانه فاضلاب اروميه با 500 ميليارد ريال اعتبار، مدول سوم تصفيه خانه فاضلاب خوي با 480 ميليارد ريال و سامانه فاضلاب گلمان اروميه با 350 ميليارد ريال اعتبار خبر داد و اضافه كرد: در دهه فجر امسال نيز سامانه فاضلاب گلمان به بهره برداري مي رسد.
سرپرست شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: خانوارهاي روستايي داراي آب آشاميدني در استان طي 40 سال گذشته 190 برابر شده كه نشان دهنده نگاه محروميت زدايي نظام مقدس جمهوري اسلامي در حوزه روستايي است.
عليرضا رضوي افزود: در ابتداي انقلاب شكوهمند اسلامي تنها 16 هزار خانوار روستايي در آذربايجان غربي به آب سالم و بهداشتي دسترسي داشتند كه اين رقم در حال حاضر به 305 هزار خانوار رسيده است.
وي اضافه كرد: اين امر نشان دهنده توسعه حدود 290 هزار خانواري خدمات آب سالم و بهداشتي در استاني نظير آذربايجان غربي است و مديران مختلف در اين حوزه اقدامات لازم را انجام داده اند.
وي بيان كرد: شاخص بهره مندي روستاييان استان از آب سالم و بهداشتي از پنج درصد در سال 1357 به 73 درصد در سال جاري رسيده و رشد 68 درصدي داشته است.
سرپرست شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي ادامه داد: در 40 سال گذشته تعداد روستاهاي برخوردار از آب آشاميدني سالم و بهداشتي نيز حدود 21.5 برابر شده و از 112 روستا به نزديك 2 هزار و 400 روستا رسيده است.
رضوي گفت: در حال حاضر 98 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار آذربايجان غربي از آب آشاميدني سالم و بهداشتي برخوردار هستند و شاخص بهره مندي روستاهاي استان از آب شرب سالم و بهداشتي نيز به 76 درصد مي رسد.
وي افزود: در اين مدت 11 هزار كيلومتر خط انتقال و شبكه لوله گذاري احداث، 764 حلقه چاه حفر و تجهيز و 741 دهنه چشمه بهسازي شده است.
وي اضافه كرد: پس از انقلاب شكوهمند اسلامي سه روستاي آذربايجان غربي نيز از سامانه فاضلاب برخوردار شد و در صدد هستيم اين رقم را افزايش دهيم.
به گزارش ايرنا اجراي طرح هاي مربوط به توسعه زيرساخت ها از جمله شبكه هاي آب و فاضلاب همچنان در دستور كار مديران اين حوزه ها قرار گيرد تا زمينه محروميت زدايي در بخش هاي مختلف ديگر نيز فراهم شود.
8137/3072