تغییر اقلیم ایران، فرسایش بادی را 30 درصد افزایش داد

تهران- ایرنا- مدیركل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از افزایش 30 درصدی فرسایش بادی ناشی از تغییر اقلیم، كاهش بارندگی ها و خشكیدگی تالاب ها خبر داد و گفت: این مساله مهم خسارت های زیست محیطی و اقتصادی به كشور وارد می كند.

«فرهاد سرداری» امروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بر اساس آمارهای پیشین 21 میلیون هكتار از عرصه های كل كشور تحت فرسایش بادی قرار داشت كه هفت میلیون هكتار آن از كانون های بحران فرسایش بادی به شمار می رفت اما اكنون به سطح این اراضی اضافه شده است.
وی ادامه داد: مطالعات فرسایش بادی هر پنج سال تكرار می شود كه اطلاعات از پارسال در حال به روز رسانی است.
به گفته وی، عرصه های كشور دستخوش 2 پدیده فرسایش بادی و آبی است كه وضعیت فرسایش آبی از سوی مسئولان دفتر آبخیزداری در دست بررسی قرار دارد.
وی عوامل طبیعی و انسانی را در پدیده افزایش بیابان موثر دانست و گفت: عوامل طبیعی شامل تغییر آب و هوا، بارندگی، دوره های خشكسالی، زمین شناسی (ژئومورفولوژی) ، كیفیت منابع آب و خاك، پوشش گیاهی، فرسایش، كشاورزی، معیارهای اقتصادی، اجتماعی، فناوری و توسعه شهری می شود كه دارای شاخص های متفاوتی است.
به گفته وی، در بحث منابع آب، میزان شوری و سختی و افت آبهای زیرزمینی موثر است. در بحث پوشش گیاهی بهره برداری بیش از اندازه از منابع و ضعف پوشش گیاهی بر افزایش بیابان اثر دارد. در بحث خاك نیز میزان سختی خاك و فرسایش در بیابانی شدن مناطق مدنظر قرار دارد.

** طرح های در حال اجرا برای كاهش بیابانزایی
مدیركل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره پروژه های مطالعاتی، اجرایی و مدیریتی برای مقابله با افزایش بیابان توضیح داد: در این طرح ها علاوه بر شناسایی مناطق و مساحت بیابانی شدن، میزان فرسایش بادی، كانون های بحران، كنترل چرای دام در مناطق بیابانی، مدیریت جنگل های بیابانی و مدیریت پارك های كویری و بیابانی مورد توجه قرار دارد.
وی گفت: سازمان جنگل ها یكسری طرح های احیای بیولوژیك شامل پروژه های نهالكاری، بوته كاری، بذركاری، بذرپاشی، طرح های تثبیت و شیمیایی شامل مالچ پاشی، ساخت بادشكن های غیرزنده، ایجاد تله و موانع و خندق های رسوب گیر دارد.
به گفته وی، این سازمان طرح های مدیریت روان آب ها در مناطق بیابانی شامل ساخت هلالی آبگیر، گوراب، پخش سیلاب، ایجاد بند، بندسار و هوتك، ساخت پیتینگ و فارو (ایجاد چاله ها و خطوط شیار برای حفظ آب باران) را در دست اجرا دارد.
وی اضافه كرد: طرح های مدیریت احیای بیولوژیك مناطق مرطوب حاشیه سواحل و دریا مانند دریاچه ارومیه در حال اجراست كه برای جلوگیری از فرسایش بادی از گونه های هالوفیت مقاوم به شوری بهره گرفته ایم.
سرداری به طرح موفق ترسیب كربن كه از سوی سازمان ملل متحد به عنوان برترین پروژه در منطقه شناخته شده است، اشاره كرد و گفت: در كنار پروژه های بین المللی، طرح ارتقای دانش فنی و مهارتی بهره برداران در مناطق بیابانی و استفاده از مشاركت آنان را در حال اجرا داریم.
به گزارش ایرنا، فرسایش بادی یا بادروبی نوعی فرسایش طبیعی است كه فرایند روبیدن موادی چون شن و خاك از سطح زمین به وسیله باد است و تغییر بلندمدت و قابل توجهی بر سنگ‌ها، صخره‌ها و كوه‌ها ایجاد می كند.
فرسایش بادی معضلی برای اقتصاد، كشاورزی و منابع طبیعی یك كشور محسوب می شود.
بر اساس آمارها، مساحت كل منابع طبیعی كشور 134 میلیون هكتار معادل بیش از 82 درصد مساحت ایران است كه بیش از 14 میلیون هكتار آن را جنگل، 32 میلیون هكتار را بیابان و 84 میلیون هكتار را مراتع تشكیل می دهد كه طرح حفاظت مشاركتی در دوره سه ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۴ اجرایی شد.

اقتصام*9186*1961*