برای اولین بار در تاریخ لبنان یك زن وزیر كشور شد

بیروت-ایرنا-«ریا الحسن» اولین زن در تاریخ لبنان است كه به عنوان وزیر كشور كه یكی از چهار وزیر كلیدی این كشور است، منصوب شده است.

به گزارش ایرنا، دولت لبنان پنجشنبه شب در حالی پس از حدود 9 ماه انتظار برگزار شد كه انتخاب الحسن به عنوان وزیر كشور توجهات زیادی را متوجه خود كرده است.
او از سیاستمداران سُنی نزدیك به «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان است.
الحسن فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه جورج واشنگتن آمریكا در مقطع كارشناسی ارشد است.
وی از سال 2015 تاكنون رئیس هیات مدیره و مدیركل منطقه ویژه اقتصادی شهر طرابلس در شمال لبنان بوده است.
الحسن همچنین در دولت نخست سعد الحریری (2009 تا 2011) وزیر دارایی بود.
وزارت كشور در كنار وزارتخانه های خارجه، دارایی و دفاع، جزو وزارتخانه های كلیدی و حاكمیتی محسوب می شود.
تارنمای روزنامه «النهار» لبنان اقدام الحریری در انتخاب یك زن به عنوان وزیر كشور را «جسورانه» خواند.
علاوه بر الحسن، سه زن دیگر در كابینه جدید لبنان حضور دارند: «ندی بستانی» وزیر انرژی، «فیولیت الصفدی» وزیر مشاور در امور توانبخشی اجتماعی و زنان و «می شدیاق» وزیر مشاور در امور توسعه اداری.
طی سال های اخیر مطالبه برای افزایش نقش زنان در عرصه های تصمیم گیری در لبنان افزایش یافته است.
خاورم**2054