ظریف: آماده تعامل سازنده درشرایط برابر و احترام متقابل با اروپا هستیم

تهران- ایرنا- محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه پس از اعلام ساز و كار مالی ویژه اروپا با ایران در توئیتی تاكید كرد كه آماده تعامل سازنده در شرایط برابر و احترام متقابل با اروپا هستیم.

به گزارش پنجشنبه شب ایرنا، در توئیت ظریف آمده است: «ایران از INSTEX (ساز و كار ویژه مالی اروپا و ایران) - گام بسیار پر تاخیر اول - در اجرای تعهدات می 2018 اعضای اروپایی برجام برای حفظ برجام با تضمین بهره مندی ایرانیان از مزایای این توافق پس از اعمال مجدد تحریم غیرقانونی آمریكا استقبال می كند. ما برای تعامل سازنده با اروپا با شرایط برابر و احترام متقابل آماده هستیم.»
به گزارش ایرنا، وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه در كنفرانس مشترك خبری پس از نشست وزیران اتحادیه اروپا در بخارست پایتخت رومانی راه اندازی سازوكار مالی ویژه (اینستكس) را رسما اعلام كردند.
شبد**1953**9122