سوءاستفاده ازرواديد به تعطيلي بخش رواديد سفارت استراليا در تهران انجاميد

تهران – ايرنا – تارنماي ABC استراليا اعلام كرد: دولت اين كشور پس از دريافت گزارش هايي در مورد اينكه چند وكيل مهاجراتي مدعي شدند از طريق رابطي در سفارت استراليا در تهران به طور غيرقانوني رواديد تهيه كرده اند، بخش رواديد خود را تعطيل كرد.

به گزارش پنجشنبه ايرنا، اين ادعاها در نامه اي كه ژانويه سال 2017 به سفارت ارسال شده بود، تشريح شده است. بخش صدور رواديد سفارت استراليا در ايران ماه ژوئيه سال 2018 تعطيل شد.
گفته مي شود بازرساني كه وابسته به كميسيون اجراي قانون استراليا (ACLEI) هستند از چند ايراني در استراليا درباره نحوه دريافت رواديد سوال كرده اند. اين كميسيون مسئوليت بررسي اين موضوع را داشته است.
شبك**9423**1392