رشد 5 درصدي سالانه سلامت دانش آموزان دختر

تهران- ايرنا- طرح ارتقاي سلامت دانش آموزان با هماهنگي و مشاركت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رشد 5 درصد سالانه در سال تحصيلي 98- 1397 صددرصد دانش آموزان دختر متوسطه دوم و 40 درصد متوسطه اول را زير پوشش قرار داده است.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از مركز امور هماهنگي، ارتباطات و حوزه وزارتي آموزش ‌و پرورش، ارتقاي سلامت دانش آموزان دختر از طريق راهبري آموزش تغذيه و بالابردن سطح آگاهي دانش آموزان در خصوص پيشگيري از بيماري‌هاي واگير و غير واگير از جمله دستاوردهاي معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش در چهل سالگي انقلاب است.
اين وزارتخانه در سال‌هاي پس از انقلاب با دگرگوني‌هاي اساسي در مقايسه با سال‌هاي پيش از آن روبرو شده است و تحولات در حوزه‌هاي مختلف علمي، رفتاري، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي، اثرات چشمگيري برجاي گذاشته است. در اين ميان اقدامات برجسته‌اي نيز در بخش تربيت‌بدني و سلامت صورت گرفته است.

* ارتقاء سلامت دانش آموزان دختر
برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش‌آموزان دختر از طريق آموزش تغذيه و آهن ياري هفتگي و مكمل ياري ويتامين 'د' در مدارس متوسطه اول و دوم دختر از راهكارهاي عمده پيشگيري و كنترل كم‌خوني فقر آهن و ويتامين 'د' است.
وجود ريزمغذي‌ها در برنامه غذايي براي حفظ سلامت، رشد مطلوب و فراهم ساختن زمينه مناسب براي يادگيري در دوران تحصيلي ضروري است. از ريزمغذي‌هاي مهم آهن و ويتامين 'د' است. كمبود آهن موجب خستگي و ضعف‌، بي‌حوصلگي و بي‌تفاوتي و فقدان تمركز و افت تحصيلي و كمبود ويتامين 'د' موجب عملكرد نامناسب سيستم ايمني و كاهش استحكام استخوان‌ها و عضلات مي‌ شود.

* ارتقاي سطح آگاهي دانش آموزان در خصوص پيشگيري از بيماري‌هاي واگير و غير واگير
اين آموزش‌ها از طريق مراقبان سلامت، بهورزان و دعوت از پزشكان و كارشناسان وزارت بهداشت در مدارس انجام مي‌ شود. پيشگيري و كنترل آلودگي به « پديكلوزيس سر» در مدارس شهري و روستايي كشور، معاينات پزشكي و غربالگري در پايه‌هاي 1، 4، 7 و 10 علاوه بر كنترل‌هاي مراقب سلامت راهبردي براي بيماري يابي است كه با ارجاع و پيگيري درمان باعث ارتقاي سلامت دانش آموزان مي‌ شود.
ارتقاي سطح آگاهي‌هاي دانش آموزان و والدين آن‌ها در زمينه پيشگيري از بيماري‌هاي واگير و غير واگير، غربالگري، بيماري يابي و ارجاع موارد مشكوك به بيماري به مراكز بهداشتي – درماني از ديگر دستاوردهاي طرح ارتقاي سطح آگاهي دانش آموزان در خصوص پيشگيري از بيماري‌هاي واگير و غير واگير است.
فعاليت‌هاي مرتبط با آموزش پيشگيري از بيماري‌ها، از ابتداي برنامه بهداشت مدارس با رشد سالانه انجام‌ گرفته شده كه در سال تحصيلي 98- 1397 بيش از 65 درصد دانش آموزان را زير پوشش قرار داده است.
علمي**1883**2017