انقلاب شمار كتابخانه های خراسان شمالی را 9 برابر كرد

بجنورد - ایرنا - مدیركل كتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت: كتابخانه های عمومی در این استان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 9 برابر شده است.

علی محمد جهانی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا، شمار كنونی كتابخانه های این استان را 62 باب ذكر و بیان كرد: قبل از انقلاب اسلامی تنها 6 باب كتابخانه در این استان وجود داشت.
وی اظهار داشت: دهخدای بجنورد، قدیم ترین كتابخانه استان و مربوط به سال 1342 است كه 600 متر مربع زیربنا دارد.
جهانی افزود: یك كتابخانه در جاجرم با زیربنای 789 متر، یك باب در گرمه با هزار و 214 متر و 2 كتابخانه دیگر با زیربنای 80 و 150 متر مربع، تنها موجودی استان تا پیش از پیروزی انقلاب بوده است.
مدیركل كتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت: هم اكنون 30 باب كتابخانه عمومی نیز در ساخت و یا تكمیل است كه با بهره برداری از آن، سرانه كتابخانه ای استان افزایش می یابد.
وی افزود: از مجموع این فضاها 16 طرح در روستاها ایجاد شده كه از جمله در روستاهای بیدك، اركان، گریوان، قلعه جق، حسین آباد، غلامان و تازه قلعه است.
جهانی، شمار اعضای كتابخانه های استان را 40 هزار نفر عنوان كرد و اظهار داشت: افزون بر 800 هزار جلد كتاب در كتابخانه های عمومی استان نگهداری می شود.

* امانت گیری كتاب خراسان شمالی بیش از كشور
وی میانگین امانت گیری كتاب در كشور را 37 جلد به ازای هر 100 نفر دانست و افزود: در استان خراسان شمالی بیش از 45 جلد كتاب به ازای هر 100 نفر جمعیت، به امانت می رود.
جهانی نرخ امانت گیری كتاب از كتابخانه های روستایی را بیش از شهری عنوان و بیان كرد: امانت گیری كتاب در كتابخانه های روستایی بعضا چهار برابر كتابخانه های شهری است.

* عضویت در كتابخانه های روستایی 6 برابر شهری
جهانی، با بیان اینكه قبل از انقلاب، استان هیچ كتابخانه روستایی نداشت، گفت: هم اكنون 30 درصد جمعیت روستایی استان عضو كتابخانه اند و آمار اعضای روستایی كتابخانه ها 6 برابر شهرهاست.
وی با بیان اینكه از هر 1500 نفری كه در روستا ساكن هستند، افزون بر 600 نفر عضو كتابخانه هستند، گفت: شمار اعضای كتابخانه های روستایی خراسان شمالی بیش از 10 هزار نفر است و بر این اساس ساخت كتابخانه در روستاها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
جهانی افزود: به طور میانگین هر باب كتابخانه روستایی بین پنج تا 6 هزار جلد كتاب دارد كه هم اكنون در مجموع 120 هزار جلد كتاب در این مجموعه ها وجود دارد.
مدیركل كتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت: روستاهای این استان در سه سال پیاپی به عنوان روستای برتر دوستدار كتاب انتخاب شده اند.
وی شمار كتابخانه های فعال در روستاهای این استان را 22 باب عنوان كرد.
خراسان شمالی 863 هزار نفر جمعیت دارد كه 44 درصد از جمعیت آن در روستاها سكونت دارند.
3007/5132