همايش روابط حقوقي ايران و تركيه در قزوين برگزار شد

قزوين - ايرنا - همايش بين المللي تبيين روابط حقوقي اتباع ايران و تركيه روز دوشنبه با حضور روساي كانون وكلاي آنكارا، ازمير و غازيان تپ در دانشگاه علوم پزشكي قزوين برگزار شد.

به گزارش ايرنا، هدف اصلي از برگزاري اين همايش آشنايي وكلا با موضوعات حقوق بين الملل و روابط بين ايران و تركيه است.
همايش تبيين روابط حقوقي اتباع ايران و تركيه در چهار كارگاه تخصصي شامل احوال شخصيه، تابعيت و اقامت در ايران و تركيه، حقوق سرمايه گذاري و مالكيت، داوري بين المللي و وكالت دادگستري در ايران و تركيه برگزار شد.
در اين همايش ملتم آكويل نايب رييس كانون وكلاي آنكارا و اركان يوسل، باران قيرات، ارينچ ساگكان و بكتاش شاركلي وكلاي كشور تركيه و مرتضي شهبازي نيا رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا دادگستري ايران حضور داشتند.
در كارگاه اول اين همايش آكويل نايب رييس كانون وكلاي آنكارا و چند تن از وكلاي ايراني موضوعات تابعيت و اقدامات بين 2 كشور را تبيين كرده و به تفاوت هاي قانوني خون و خاك بين ايران و تركيه پرداختند.
در كارگاه دوم وكلاي تركيه و ايران قوانين مربوط به مالكيت و سرمايه گذاري در نحوه مبادلات تجاري 2 كشور را مطرح كردند.
در كارگاه سوم نيز داوري تجاري بين المللي 2 كشور مطرح شده و مشكلات موجود در ارجاع داوري به دادگستري به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در كارگاه چهارم اين همايش محمد نسخه چي رييس كانون وكلاي دادگستري استان قزوين با وكلاي تركيه در مورد مشكلات وكالت دادگستري در 2 كشور بحث و گفت و گو كردند.
در پايان همايش لباس و نشان وكالت بين وكلاي تركيه و قزوين تبادل شد.
9925*6101