راي مثبت مسلمانان جنوب فيليپين به خودمختاري

كوالالامپور- ايرنا- منابع خبري گزارش دادند اكثريت مردم منطقه كاملا مسلمان نشين جنوب فيليپين 'ميندانائو' به رفراندوم تاييد قانون بانگسامورو (بي.بي.ال) براي خودمختاري اين منطقه راي مثبت دادند كه با اين نتيجه در اين منطقه گام بزرگي براي خودمختاري كامل و تشكيل دولت محلي برداشته شد.

به گزارش ايرنا از رسانه هاي آسيايي، كميته برگزار كننده رفراندوم در ميندانائو اعلام كرد كه 85 درصد از شركت كنندگان دراين انتخابات، راي مثبت به خودمختاري اين منطقه دادند.
مسلمانان منطقه ميندانائو در جنوب فيليپين دوشنبه هفته گذشته با شركت در يك رفراندوم گسترده درمورد تاييد قانون بانگسامورو تعيين تكليف كردند.
البته قرار است، رفراندوم مشابهي نيز در برخي از مناطق جنوب فيليپين كه درگيري در آن شديد است، در روز 6 فوريه سال جاري ميلادي (17 بهمن ماه ) برگزار شود.
ناظران منطقه اي نتايج اين رفراندوم را اقدامي درجهت استقرار صلح و ثبات به منطقه اي مي دانند كه در دهه هاي متوالي درگير جنگ و منازعه بوده است.
جنوب فيليپين يكي از بحراني ترين مناطق آسيا در دهه هاي اخير بوده است.
براساس اطلاعات ارائه شده از سوي كميته برگزاري انتخابات، 85 درصد راي دهندگان خواستار تشكيل دولتي محلي و خودمختاري از دولت مركزي فيليپين در منطقه ميندانائو شده اند.
طبق قوانين اعلام شده از سوي دولت مركزي، اكنون منطقه ميندانائو يك دوره سه ساله انتقالي را براي تشكيل دولت خودمختار محلي بايد طي كند.
براساس اين نتايج بايد قانون بانگسامورو جايگزين قانون دولت فدرال شود و اين منطقه خودمختاري سياسي و اقتصادي ازجمله استقلال مالي، قضايي و مالياتي جداگانه خواهد يافت.
رودريگو دوترته رئيس جمهوري فيليپين (23 ژوئيه 2018) مرداد97 مصوبه مجلس اين كشور را كه براساس آن تا سال 2022 به اقليت مسلمان در جنوب اين كشور خودمختاري اعطا مي شود، امضا كرد. قانوني كه چشم انداز صلح در اين كشور را پس از نيم قرن منازعه داخلي تقويت كرد.
مجلس نمايندگان فيليپين سال گذشته با 227 راي مثبت، 11 راي منفي و 2 راي ممتنع به لايحه دولت ،در مورد اعطاي خودمختاري به جنوب فيليپين كه سالهاست توسط شورشيان كنترل مي شود، راي مثبت داده بود.
دوترته و دولت وي راي مثبت به قانون بانگسامورو و اعطاي خودمختاري به اين منطقه را گام مثبتي درجهت شكست تروريست ها و جداسازي آنها از خواست واقعي مردم منطقه مي دانند.
'دوترته' و رهبران جبهه آزاديبخش اسلامي مورو (ميلف) پيشتر در پي چندين دور مذاكرات دوجانبه اعلام كردند كه با توجه به اينكه اصلي ترين جمعيت اين كشور را كه كاتوليك هاي مسيحي تشكيل مي دهند، اقليت هاي فقير مسلمان گزينه مناسبي براي هدف قرار گرفتن توسط گروه هاي افراط گرا هستند.
'مراد ابراهيم' رئيس 'ميلف' با اشاره به حمله گروه تروريستي 'مائوته' مرتبط با داعش در شهر مراوي درجنوب فيليپين درسال گذشته، گفت: اين افراد گمراه، خلاء موجود را كه با اشتباهات ما در عدم تصويب قانون پايه ايجاد شده بود، پر كرده اند.
جبهه آزاديبخش اسلامي مورو سال 2014 با 'بنيگنو آكينو' رئيس جمهوري سابق فيليپين پيمان صلحي امضاء كرد كه كنگره از تصويب آن كه خود حاكميتي نيز بخش اصلي آن بود، سر باز زد.
پس از آن برخي گروه هاي افراطي فيليپين با گروه تروريستي داعش بيعت كردند كه حمله به شهر 'مراوي' در سال گذشته از جمله اصلي ترين اقدامات اين گروه ها بود.
اين درحالي است كه جبهه آزاديبخش مورو اقدامات تروريست هاي وابسته به داعش در مراوي را محكوم كرده و براي آزاد سازي اين شهر با دولت فيليپين همكاري كردند.
عمليات آزاد سازي اين شهر قريب به نيم ميليون نفر آواره و هزاران نفر كشته برجاي گذاشت.
مذاكرات صلح به هدايت 'ارينه سانتياگو' مذاكره كننده ارشد به نمايندگي از دولت فيليپين از سال 2016 درحال پيگيري نهايي شدن قانون پايه بانگسامورو بود.
وي سال 2018 ابراز اميدواري كرده بود قانون بانگسامورو در كمتر از يك سال آينده تصويب شود.
طبق گزارش مذاكره كننده ارشد مانيل جبهه آزاديبخش اسلامي مورو و جبهه آزاديبخش ملي مورو، هر دو به پيش نويس اين قانوع كمك كرده اند و همه طرف ها نسبت به تصويب آن خوشبين هستند.
اكنون طرفين اميدوارند با اجراي اين قانون، صلح جامع بين دولت و جبهه آزاديخواه اسلامي مورو به طور كامل اجرايي شود و بر اساس آن دولت خودمختار بانگسامورو جايگزين منطقه خودمختار مسلمان نشين ميندانائو شود.
دوترته در واقع پس از كسب قدرت در سال 2016 وعده داد كه از طريق كنگره طرح 'قانون پايه بانگسامورو' را كه در دوره 'بنيگنو آكينو' ، به طور مشترك توسط مقامات دولتي و جبهه آزاديبخش اسلامي مورو نوشته شده بود، مد نظر قرار دهد.
منطقه بانگسامورو بخشي از دومين جزيره بزرگ در منطقه ميندانائو در جنوب فيليپين با زنجيره اي از ده ها جزيره كوچك، جنگل و كوهستان هاي گسترده است. دزدي دريايي، راهزني و نبود امنيت و جنگ و درگيري ويژگي مهم اين منطقه درخلال دهه هاي گذشته بوده است.
حدود 5 ميليون مسلمان در اين منطقه زندگي مي كنند كه داراي كمترين سطوح اشتغال، درآمد، تحصيلات و سهم از توسعه اقتصادي فيليپين هستند و دولت كاتوليك فيليپين عمدتا در نيم قرن گذشته با آنها در جنگ بوده است.
بي ثباتي و نرخ بالاي جوانان بيكار و نارضايتي گسترده از بي توجهي حكومت مركزي براي رفع مشكلات منطقه سبب شده بود گروههاي تروريستي و باندهاي تبهكار با سوء استفاده از اين مسائل اقدام به جذب نيرو دراين منطقه و گسترش شعله هاي جنگ كنند.
طبق گزارش كميته برگزاري انتخابات 1.74 ميليون نفر از مردم اين منطقه به قانون بانگسامورو راي مثبت دادند كه حاكي از تمايل مردم منطقه به ايجاد صلح و ثبات و تشكيل دولت محلي خودمختار است.
مردم منطقه اميدوارند تاييد اين قانون منجر به ايجاد صلح و آرامش و جذب سرمايه گذاري ها براي بازسازي اين منطقه از جمله ساخت و توسعه مدارس ، مراكز بهداشتي و درماني و رفاهي شود.
براين اساس دولت مركزي بايد امور دفاعي، سياست خارجي و اقتصادي- مالي جنوب فيليپين را به دولت انتقالي برگرفته از جبهه اسلامي آزاديبخش مورو'ميلف' براي يك دوره سه ساله انتقالي اعطا كند.
'لني روبردو ' معاون رودريگو دوترته رئيس جمهوري دراين زمينه گفت كه دولت آماده اعطاي خودمختاري و تائيد دولت محلي است.
'مراد اقبال' رهبر گروه مذاكره كننده 'ميلف' نيز تاكيد كرد راي مردم سبب خواهد شد تا با ايجاد صلح و ثبات راه نفوذ گروههاي تروريستي به اين منطقه كه همواره شاهد درگيري و جنگ بوده، بسته شود.
آساق **1599**1337