انقلاب اسلامی چراغ 128هزار خانه روستایی هرمزگان را روشن كرد

بندرعباس - ایرنا- مدیرعامل شركت توزیع برق هرمزگان گفت: جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته موفق شد به 128هزار خانوار روستایی در سراسر استان برق رسانی كند.

به گزارش ایرنا، محمد ذاكری یكشنبه در یك نشست خبری افزود: تا پیش از انقلاب اسلامی تنها 6روستا در هرمزگان از نعمت برق برخوردار بودند اما در آستانه 40سالگی انقلاب، یك هزار و 728 روستای استان برق دار شده اند.
وی ادامه داد: برق رسانی به این تعداد روستا نشان می دهد شعار عدالت محوری انقلاب در این حوزه به طور كامل تحقق یافته است.
این مسوول اضافه كرد: تعداد مشتركان نیز از 28 هزار مشترك در بهمن سال 1357، به 577 هزار مشترك در سال 1397افزایش یافته و طول شبكه نیز در همین مدت از 168كیلومتر به 24 هزار كیلومتر رسیده است.
ذاكری ادامه داد: تعداد پست های برق در 40 سال گذشته از 305دستگاه به 25هزار و 518 دستگاه افزایش یافته و هم اكنون میزان سرمایه صنعت برق استان در بخش توزیع، حدود20هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

*چهل طرح برای چهل سالگی
مدیرعامل شركت توزیع برق هرمزگان در ادامه این نشست تعداد طرح های دهه فجر امسال این شركت در استان را 40 طرح در قالب 79 پروژه به ارزش 670میلیارد ریال اعلام كرد.
به گفته ذاكری، از هفته دولت تا دهه فجر امسال، 63هزار و 378متر شبكه هوایی فشار ضعیف،28هزار و 271متر شبكه زمینی فشار ضعیف و 13هزار و 800 متر شبكه فشار متوسط زمینی به شبكه توزیع برق استان افزوده شده است.
وی اضافه شدن 2هزار و 723شعله روشنایی معابر و پیوستن 9هزار و 712 مشترك جدید به شبكه توزیع برق در فاصله هفته دولت(شهریور ماه ) تا دهه فجر(بهمن ماه) را بخش دیگری از عملكرد این مجموعه معرفی كرد.

*طلبكاری 3هزار و 350میلیارد ریالی توزیع برق از مشتركان
مدیرعامل شركت توزیع برق هرمزگان میزان مطالبات این شركت از مشتركان بابت بهای برق مصرفی را 3هزار و 350میلیارد ریال اعلام كرد كه بخش های نظامی بزرگترین بدهكاران هستند كه انتظار می رود با رایزنی و تعامل، این بدهی از بخش های نظامی وصول شود.

*انتشار میزان بدهی تفكیكی بخش های مختلف
ذاكری میزان بدهی مشتركان خانگی را 492میلیارد ریال، بدهی مشتركان عمومی شامل بخش های نظامی، انتظامی و اداری را 2هزار میلیارد ریال، بدهی بخش كشاورزی را 270میلیارد ریال، بدهی بخش صنعت و تولید را 100میلیارد ریال و بدهی سایر بخش ها را 540 میلیارد ریال اعلام كرد.
2094 /6048