7 روستاي پلدشت در دهه فجر از نعمت گاز بهره مند مي شود

اروميه - ايرنا - رييس شركت گاز پلدشت گفت: همزمان با دهه فجر امسال هفت روستاي اين شهرستان از نعمت گاز بهره مند خواهد شد.

علي عباس زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: طي 40 سال گذشته به شهرهاي پلدشت و نازك گازرساني شده و پنج هزار و 65 واحد مسكوني از نعمت گاز شهري برخوردار شده است.
وي افزود: با اجراي اين طرح 99 درصد از خانوارهاي شهري در اين شهرستان از اين نعمت گاز برخوردار مي شود.
وي در ادامه با اشاره به برخورداري 19 روستاهاي پلدشت از نعمت گاز اضافه كرد: 2هزار و 779 خانوار روستايي از سوخت گاز برخوردار است كه شامل 38 درصد كل خانوارهاي روستايي شهرستان مي شود.
عباس زاده ادامه داد: شركت گاز پلدشت با تلاش شبانه روزي خود در تلاش براي گاز رساني به 24 روستاي ديگر بوده كه هفت روستاي آن در چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب به بهره برداري مي رسد.
وي خاطر نشان كرد: با اتمام گاز رساني به 24 روستا 2 هزار و 294 خانوار از اين نعمت برخوردار مي شود.
عباس زاده همچنين با اشاره به تعداد نصب انشعابات در شهر و روستا افزود: در اين مدت 2 هزار و 975 انشعاب شهري و 862 انشعاب روستايي نصب شده است.
وي در خصوص اشتراك پذيري مشتركان شهري و روستايي گفت: پنج هزار و 865 واحد شهري و يكهزار و 113 واحد روستايي اشتراك پذيري شده است.
وي افزود: تا به امروز 78 كيلومتر شبكه گذاري شهري و 233 كيلومتر شبكه گذاري روستايي صورت گرفته است.
به گزارش ايرنا پلدشت با جمعيت 42 هزار و 170 نفر و با مساحتي بالغ بر يكهزار و 508 كيلومتر مربع در شمال آذربايجان غربي واقع بوده و داراي 71 روستا و 2 بخش مركزي و ارس است.
7132/7129