2ميليون و 850هزار همپوشاني بيمه روستاييان و تامين اجتماعي حذف شد

تهران- ايرنا- مديركل ‏بيمه گري و درآمد سازمان بيمه سلامت گفت: بر اساس شيوه‌نامه حذف همپوشاني هاي بيمه اي، تكليف هر گروهي كه همپوشاني داشته باشد به طور دقيق مشخص است. به طور مثال در صندوق بيمه روستاييان 2ميليون و 850هزار همپوشاني با سازمان تامين ‌اجتماعي وجود داشت كه حذف شد.

به گزارش ايرنا از سازمان بيمه سلامت، داوود حاجي قاسمعلي روز شنبه درباره رفع همپوشاني هاي بيمه‌اي افزود: سازمان بيمه سلامت در ابتدا با دو نوع همپوشاني يعني داخل سازماني و خارج از سازماني مواجه بود كه با اقدامات صورت گرفته از حدود سه سال گذشته با ورود اطلاعات بيمه‌شدگان به سامانه بيمه‌شدگان، همپوشاني بين صندوق‌هاي اين سازمان به طور كامل برطرف شد.
وي ادامه داد: براي رفع همپوشاني با ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز جلسات مختلفي برگزار شد و با اتصال به وب سرويس تامين ‌اجتماعي و ليست بيمه‌‌شدگان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح توانستيم بانك‌هاي اطلاعاتي را بررسي و همپوشاني‌ها را استخراج كنيم.
مديركل ‏بيمه گري و درآمد سازمان بيمه سلامت اظهار داشت: فرآيند اجرايي رفع همپوشاني با قوت ادامه دارد و تاكنون بخش زيادي از همپوشاني‌ها رفع شده است. همچنين از اين پس براي اينكه بار ديگر با مشكل همپوشاني مواجه نشويم، هر فرد هنگام ثبت نام از طريق سامانه كنترل شده و در صورت وجود همپوشاني، اجازه ورود به ليست بيمه‌اي داده نمي‌شود.
حاجي قاسمعلي گفت: در گذشته سازوكار اجرايي و اجبار قانوني براي رفع همپوشاني بيمه‌ها وجود نداشت، ولي اكنون اطلاعات كاملا مكانيزه شده و بانك‌هاي اطلاعاتي به صورت برخط به هم متصل هستند.
اجتمام*9482*1193