نشريه پژوهش صنايع غذايي در پايگاه جهاني اطلاعاتي شيمي نمايه شد

مشهد- ايرنا- رئيس موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي گفت: 'نشريه پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي' در پايگاه جهاني اطلاعاتي شيمي (Chemical Abstracts Service) نمايه شد.

مؤسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي روز شنبه به نقل از دكتر قدير رجب زاده گزارش كرد: پايگاه اطلاعاتي شيمي يك پايگاه اطلاعاتي معتبر جهاني زيرمجموعه انجمن شيمي آمريكا است.
وي افزود: نشريه پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي با درجه علمي پژوهشي از سال ۱۳۹۱در حال فعاليت است و در موضوعات مرتبط با حوزه علوم و صنايع غذايي مانند فرآوري مواد غذايي، ريزفناوري، نانوفناوري و شيمي مواد غذايي اقدام به انتشار مقالات علمي مي كند.
رئيس موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي ادامه داد: نشريه پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي هم اينك در بسياري از پايگاههاي اطلاعاتي ديگر مانند چكيده‌ هاي شيمي(CAS)، پايگاه تخصصي علوم و فناوري غذايي(FSTA)، مركز بين المللي كشاورزي و علوم ‌زيستي(CABI)، نشريات با دسترسي آزاد(DOAJ)، پايگاههاي نمايه سازي علوم(SIS)، پايگاه‌ استنادي علوم جهان اسلام(ISC)، بانك نشريات علمي كشور(Magiran)، پايگاه‌ مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي(SID) و پايگاه اطلاعاتي مرجع دانش (سيويليكا) نيز نمايه مي ‌شود و در دسترس متخصصان در عرصه جهاني قرار مي گيرد.
اين نشريه تحت نظارت و مسئوليت موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي منتشر مي شود.
'موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي' وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سال 1360 با نام سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي خراسان فعال شد و در پي تبديل مراكز استاني اين سازمان به پاركهاي علم و فناوري فعاليت خود را با نام پژوهشكده تحقيقات توسعه فناوري ادامه داد. اين موسسه كه چتر فعاليت آن كشوري است با 30 عضو هيات علمي و 34 دانشجوي مقطع دكترا در حوزه پژوهشهاي مرتبط با حوزه علوم و صنايع غذايي در مشهد مستقر است.
7496/1858