صيادان و شكارچيان متخلف در مياندوآب دستگير شدند

مهاباد - ايرنا - رييس اداره حفاظت محيط زيست مياندوآب گفت: 2 صياد غيرمجاز ماهي و 2 شكارچي متخلف توسط محيط بانان اين اداره شناسايي و دستگير شدند.

عليرضا بقالي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين صيادان غيرمجاز طي گشت و كنترل شبانه ماموران يگان حفاظت محيط زيست اين شهرستان در سواحل رودخانه زرينه رود شناسايي و دستگير شدند.
وي با بيان اينكه اين افراد بدون دريافت پروانه اقدام به صيد غيرمجاز ماهي مي كردند، اضافه كرد: از اين متخلفان 2 رشته تور، 2 جفت چكمه، يك حلقه تيوب و 107 قطعه انواع ماهي رودخانه اي كشف شد.
وي ادامه داد: همچنين در جريان پايش شبانه محيط بانان مياندوآب در سواحل جنوب شرقي پارك ملي درياچه اروميه و حاشيه رودخانه زرينه رود، 2 نفر شكارچي متخلف شناسايي و متوقف شدند.
رييس اداره حقاظت محيط زيست مياندوآب با اشاره به اينكه اين عمليات در ساعات اوليه بامداد انجام گرفت، گفت: در جريان اين عمليات با توجه به وضعيت توپوگرافي منطقه، تاريكي محيط و نزديكي به روستا، اين افراد با انداختن ادوات شكار از محل متواري شدند.
بقالي اظهار داشت: با اقدام مناسب محيط بانان در اين رابطه، يك قبضه اسلحه شكاري و 2 دستگاه موتورسيكلت كشف شد.
وي از اجراي عمليات مشترك حفاظت محيط زيست و اداره امور منابع آب در برخورد با تخريب بستر رودخانه هاي اين شهرستان نيز خبر داد و گفت: شب گذشته به دنبال گشت هاي يگان حفاظت محيط زيست شهرستان مياندوآب با هدف پايش محيط زيست طبيعي و جلوگيري از تخلفات احتمالي شكار و صيد در سواحل و حاشيه رودخانه زرينه رود، يك مورد برداشت غيرمجاز مصالح در حاشيه و بستر اين رودخانه نيز مشاهده و متوقف شد.
به گزارش ايرنا، 2 روز قبل نيز سه نفر شكارچي متخلف توسط محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست مياندوآب دستگير شده بودند.
وسعت بالاي مناطق و همپوشاني مناطق و زيستگاه‌هاي جانوري با مراكز جمعيتي مياندوآب از مهمترين عوامل در افزايش تخلف هاي شكار و صيد در اين مناطق به شمار مي‌رود.
9871/6185/2093

سرخط اخبار استان‌ها