هيات رييسه خانه احزاب آذربايجان غربي انتخاب شدند

اروميه - ايرنا - هيات رييسه خانه احزاب آذربايجان غربي طي انتخاباتي در خانه جوان اروميه مشخص شد تا خانه احزاب استان به طور رسمي دفتر خود را افتتاح كند.

به گزارش ايرنا، در اين انتخابات كه روز پنجشنبه برگزار شد، علي اكبر عسگري، نادر عليزاده و پريسا عليلو از اصلاح طلبان، زكريا خيري، مهدي فتاحي و ولي سمرقندي از اصولگرايان و فاروق كريمي، علي بهمنش و جعفر آيين پرست از احزاب مستقل و اعتدالي به عنوان هيات رييسه خانه احزاب استان انتخاب شدند.
همچنين سعيد رضا زاده به عنوان بازرس و يحيي عماري به عنوان بازرس علي البدل خانه احزاب آذربايجان غربي انتخاب شدند.
معاون سياسي، اجتماعي و امنيتي استاندار آذربايجان غربي در اين جلسه با بيان اينكه تشكيل خانه احزاب در راستاي ابلاغ منشور گفت و گوي سياسي بود، گفت: محل خانه احزاب با دستور استاندار آذربايجان غربي، خانه جوان اروميه در نظر گرفته شده است.
علي مصطفوي حزب را حلقه مفقودي توسعه سياسي دانست و افزود: تقويت احزاب منجر به افزايش مشاركت اجتماعي خواهد شد‌.
وي با بيان اينكه احزاب فرزندان دموكراسي هستند، بيان كرد: احزاب مي توانند اتحاد و همبستگي را در برابر توطئه بيگانگان تقويت كنند.
وي با تاكيد بر اينكه حزب نبايد مكاني به عنوان كسب ثروت تلقي شود، ادامه داد: احزاب بايد محلي براي ارائه راه حل براي حل مشكلات جامعه باشند.
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي اظهار داشت: يكي از وظايف اصلي احزاب تقويت روحيه تعاون و همكاري بين گروه هاي سياسي است.
به گزارش ايرنا، خانه احزاب به همت دولت تدبير و اميد در آذربايجان غربي راه اندازي شده است.
3214/2093