مديريت آفات زراعي نيازمند تخصص سازمان حفظ نباتات است

تهران - ايرنا - معاون امور زراعي وزارت جهاد كشاورزي گفت: حوزه زراعي به علت محدوديت آب و تغيير مدل توليد در برخي محصولات براي مديريت آفات و بيماري هاي جديد نياز به تخصص سازمان حفظ نباتات دارد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از وزارت جهاد كشاورزي، 'عباس كشاورز' در دومين روز از برگزاري سي و نهمين گردهمايي ساليانه حفظ نباتات كشور به تغيير فصل كشت محصولاتي مانند چغندرقند و افزايش توليد كلزا را يادآور شد و افزود: برنامه گسترش كلزا، اجراي كشاورزي حفاظتي و كشت پاييزه چغندرقند را در دستور كار داريم كه محيط زيست را تغيير خواهند داد و اين تغييرات نيازمند برنامه از سوي حفظ نباتات براي مديريت آفات و بيماري است.
وي اظهار داشت: پايداري و ناپايداري برخي محصولات به مديريت آفات وابسته است و براي محصولاتي مانند پنبه بايد برنامه مخصوص داشته باشيم.
به گفته وي، وزارت جهاد كشاورزي به دنبال حفظ آب و خاك، افزايش درآمد كشاورزان و تامين امنيت غذايي است و تحقق اين اهداف با همكاري و مساعدت سازمان حفظ نباتات و بخش تحقيقات امكان پذير خواهد شد.
معاون امور زراعي بر مديريت گياه پزشكي تاكيد كرد و گفت: مصرف سموم كشاورزي بايد بر اساس نسخه گياه پزشكي انجام شود.
وي تنوع بخشي سبد آفت كش ها را ضروري خواند و افزود: سبد آفت كش ها در كشور از تنوع لازم برخوردار نيست و براي برخي از عوامل خسارت زا فقط يك يا دو آفت كش مصرف مي شود، بنابراين مشكل مربوط به مقدار مصرف نيست، بلكه تنوع كم است.
كشاورز با بيان اينكه از نظر قانوني كسي حق ندارد دسترسي كشاورزان را به فناوري هاي نوين و آفت كش هاي جديد محدود كند، اما مواد آلوده نبايد وارد كشور شود.
وي گفت: بخش خصوصي براي مديريت عوامل خسارت زا بايد تقويت و لازم است اختيار بيشتري نيز به اين بخش داده شود.
به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي، آفت سن گندم در سال هاي گذشته در كشور مديريت شده، در حالي كه پيش از آن آفت سن به موجودي غير قابل مديريت تبديل شده بود.
كشاورز اضافه كرد: بررسي ها نشان مي دهد در 2 سال گذشته خسارتي در ارتباط با آفت سن گندم نداشتيم و اين امر نشان دهنده فعاليت به موقع و گسترده سازمان حفظ نباتات است.
وي گفت: اكنون صادرات خوبي در حوزه سبزي و صيفي جات و محصولات جاليزي به كشورهايي مانند روسيه كه استانداردهاي سختگيرانه دارند، انجام شده و اين مهم تداوم دارد.
معاون امور زراعي وزارت جهاد كشاورزي خواستار تهيه برنامه مدون در يك بازه زماني مشخص براي كاهش عوامل خسارت زا در حوزه محصولات زراعي با توجه به تغيير الگوي توليد توسط سازمان حفظ نباتات كشور شد.
به گزارش ايرنا، سي و نهمين گردهمايي ساليانه حفظ نباتات كشور چهارم بهمن ماه جاري به فعاليت سه روزه خود در سازمان حفظ نباتات پايان مي دهد، در اين نشست وزير جهاد كشاورزي، معاونان و مديران اين وزارتخانه حضور يافتند.
اقتصام**9186 **1559