تقلب در پایان نامه های دانشگاه آزاد از مهر 98 به صفر می رسد

تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاكید كرد كه با اجرای طرح پایش آزاد، امكان تقلب در پایان نامه های این دانشگاه از مهرماه 98 به طور قطع و یقین به صفر می رسد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، چندی پیش حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ایرنا اعلام كرد كه بیشترین تقلب های علمی محرز شده در پایان نامه ها به دانشگاه های آزاد و غیردولتی تعلق دارد.
محمدمهدی طهرانچی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا در واكنش به اظهارات معاون حقوقی وزیر علوم، تاكید كرد: تاكنون این سخنان معاون حقوقی وزیر علوم را در مورد تقلب های علمی دانشگاه آزاد نشنیده ام. اما اگر بر چنین نكته ای تاكید كرده كه میزان تقلب علمی در دانشگاه آزاد بیشتر است، این آمار را به نسبت تعداد دانشجویان ارائه دهند.
وی افزود: هیچ گاه آماری را نسبت به تعداد مطلق نقد نمی كنند و توصیه می كنم این مباحث نسبت به تعداد موجود دانشجویان و تقلب ها مطرح شود.
رئیس دانشگاه آزاد در مورد برنامه های این دانشگاه برای مبارزه با تقلب در پایان نامه ها، گفت: طرح پایش آزاد را برای مقابله با تقلب علمی از مهرماه 98 اجرا می كنیم و تمام دانشجویان دانشگاه آزاد در یك قالب بسیار نظام مند دوره پایان نامه را می گذرانند.
طهرانچی با بیان اینكه در این طرح موضوعات و ماموریت های علمی نهفته است، اظهار داشت: در این نظام، به هیچ عنوان امكان تقلب علمی وجود ندارد.
طرح پایش آزاد (پژوهش اثرگذار یكپارچه شبكه‌ای) سامانه یكپارچه ای است كه تمام پروپوزال‌های دانشگاه آزاد اسلامی در آن ارائه و موضوعات پژوهشی اولویت دارِ كشور به استادان و دانشجویان معرفی می شود.
**9492**1584