ضرورت مناسب سازي محيط شهري براي معلولان

اروميه - ايرنا - معلولان همواره و در همه نقاط جهان با مشكلات و محدوديت هايي مواجه هستند اما تلاش مضاعف براي مناسب سازي محيط و بهره مندي آنان از امكانات عمومي بر اساس قانون ضروري به نظر مي رسد.

به گزارش ايرنا در بيشتر شهرهاي آذربايجان غربي به مناسب سازي پياده روها، فضاهاي شهري و حمل و نقل عمومي جهت سهولت در تردد دهها هزار معلول استان كم توجهي شده و اين موضوع زندگي آنان را با مشكلات عديده مواجه كرده است؛ اگرچه برخي از اقدامات مثبت مديريت شهري در اروميه نيز در اين زمينه قابل چشم پوشي نيست.
بهزيستي هم به عنوان نهاد متولي و حمايت كننده از اين قشر در اين مسير به مشاركت ساير ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد نيازمند است تا بستر لازم براي بهره مندي آنان از حقوق شهروندي مورد نظر رييس جمهوري را فراهم كند.
مناسب سازي اماكن و چگونگي اين مسئله در ادارات طبق تبصره 3 ماده دوم قانون حمايت از معلولان مورد تاكيد قرار گرفته اما مناسب سازي محيطي كه سالها مورد بي توجهي قرار گرفته است به طور طبيعي به چندين سال پيگيري و جديت مسوولان و مطالبه نياز دارد.
يك معلول جسمي حركتي نيز معقتد است كه صداي معلولان بايد به گوش مسوولان برسد و شكل گيري سازمان هاي مردم نهاد حمايتي از اين قشر مي تواند در طرح نيازهاي آنان تاثيرگذار باشد.
معاون توانبخشي بهزيستي آذربايجان غربي هم اشتغال و دسترسي نداشتن به اماكن و امكانات عمومي شهري را از مهمترين مشكلات معلولان استان مي داند.
ايرج عبدالله پور با بيان اينكه بيش از 34 هزار معلول تحت پوشش حمايتي بهزيستي استان قرار دارند، افزود: بيش از 20 هزار و 650 نفر از اين تعداد معلول جسمي و حركتي و 13 هزار و 410 معلول ذهني هستند.
وي به برخي از خدمات حمايتي بهزيستي براي كاهش تردد معلولان در سطح شهر اشاره كرد و گفت: ويزيت در منزل، مراقبت و نگهداري در منزل، پرداخت هزينه اياب و ذهاب، تامين تجهيزات و وسايل كمك توانبخشي، بهداشتي و اعضاي مصنوعي و مناسب سازي خودرو و منزل معلولان از جمله اين خدمات به شمار مي رود.
وي به ساير خدمات حمايتي بهزيستي از معلولان هم اشاره كرد و ادامه داد: كمك به كاشت حلزون، پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، توانمندسازي ضايعه نخاعي، پرداخت كمك هزينه هاي موردي و درماني و هنردرماني از جمله آنهاست.
معاون اشتغال و مشاركت هاي مردمي بهزيستي آذربايجان غربي هم توجه به مناسب سازي محيط براي معلولان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: 56 واحد مسكن مددجويي با اولويت معلولان در استان احداث و از ابتداي امسال به مددجويان تحويل شده است.
سيامك نبي زاده بيان كرد: خانواده هاي داراي 2 معلول و بيشتر، خانواده هاي بدون مسكن و مددجوياني كه مسكن نامناسبي دارند از اين مساكن مددجويي بهره مند شدند.
وي با تاكيد بر اينكه امسال نيز 48 واحد مسكن مددجويي ديگر در اختيار مددجويان قرار مي گيرد، بيان كرد: نيمي از اين تعداد در منطقه آزاد ماكو و به اهتمام اين سازمان احداث شده است.
نبي زاده اذعان كرد: دولت و سازمان بهزيستي اهتمام ويژه اي براي خانه دار شدن جامعه هدف و معلولان دارد و با برنامه ريزي انجام شده همه معلولان واجد شرايط در استان صاحب خانه خواهند شد.
به گزارش ايرنا، بيش از 63 هزار خانوار با جمعيت بيش از 280 هزار نفري در آذربايجان غربي تحت پوشش بهزيستي هستند كه بخش مهمي از اين افراد را معلولان تشكيل مي دهند؛ بيش از 2 هزار نفر از اين معلولان با درجه هاي مختلف معلوليت به دنبال يافتن شغل و امرار معاش هستند.
3072/9918