طرح برق رساني به 270 روستا دهه فجر بهره برداري مي شود

خرم آباد - ايرنا - مجري برق رساني روستايي شركت توانير گفت: همزمان با دهه فجر امسال طرح برق رساني به 270 روستاي كشور بهره برداري مي شود.

علي چهل اميراني روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: براي اجراي اين طرح ها يك هزار و 800 ميليارد ريال هزينه شده است.
وي با بيان اينكه جشن برق رساني تمامي روستاهاي بالاي پنج خانوار سال آينده برگزار مي شود تصريح كرد: سال 98 طرح هاي برق رساني روستايي از محل اعتبارات منابع داخلي توانير و عوارض برق از رديف بند (د) تبصره 6 قانون بودجه تامين مي شود.
وي اظهار داشت: در اين راستا هشت هزار ميليارد ريال از محل عوارض برق براي تامين برق رساني روستايي پيش بيني شده است.
چهل اميراني ادامه داد: اكنون 99.7 روستاها و كل جمعيت شهري كشور از خدمت برق برخوردار هستند.
7269/6060