صادرات بخش معدن در 9 ماه به بیش از یك میلیارد دلار رسید

تهران- ایرنا- آمار تجارت خارجی در مدت 9 ماهه امسال (منتهی به آذر) نشان می دهد ارزش صادرات بخش معدن به رقم یك میلیارد و 74 میلیون دلار رسید و سهم بیش از 3.2 درصدی از مجموع صادرات این دوره را به خود اختصاص داد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا بر پایه جداول آماری گمرك جمهوری اسلامی ایران، میزان وزنی صادرات بخش معدن در 9 ماهه سال 97 برابر با 18 میلیون و 263 هزار تن بود كه حدود 21 درصد مجموع صادرات وزنی این مدت را به خود اختصاص داد.
میزان صادرات بخش معدن از نظر وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب 16 و 33 درصد كاهش نشان می دهد .
صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی در دوره مورد بررسی، 86 میلیون و 940 هزار تن و به ارزش 33 میلیارد و 358 میلیون دلار بودكه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 2 درصد كاهش و از لحاظ ارزش 5.4 درصد افزایش داشت.

** رشد 1.6 درصدی بخش معدن
برپایه گزارش مركز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بخش معدن (استخراج نفت، گاز طبیعی و ..) در سال 96 به رقم 1.6 درصد رسید در حالی كه سال 95 رقم 33.1 درصد ثبت شده بود .
همچنین بخش سایر معادن نیز در سال 96 نرخ رشد اقتصادی 2.8 درصد داشت، در حالی كه در سال 95 افت 2.6 درصدی را ثبت كرده بود .

** افزایش 25.5 درصدی پروانه اكتشاف
سال گذشته تعداد پروانه اكتشاف معدنی به رقم 998 فقره بود كه در مقایسه با شمار 795 فقره سال 1395 رشد 25.5 درصدی را نشان می دهد.
همچنین گواهی كشف معدنی نیز پارسال به 512 فقره رسید كه نسبت به تعداد 562 فقره سال 1395 افت 8.9 درصدی داشت .
علاوه بر این پروانه بهره برداری از معدن نیز در سال 96 به 755 فقره رسید كه در مقایسه با 860 فقره سال 95 كاهش 12.2 درصدی را ثبت كرد.

**رشد اشتغال برپایه مجوزهای معدنی
آمار اشتغال حاصل از مجوزهای صادره معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد كه در سال گذشته برای پنج هزار و 914 نفر در بخش معدن امكان اشتغال فراهم شد، در حالی كه در سال 95 اشتغال حاصل از مجوزهای صادره معدنی، چهار هزار و 363 نفر بود.

** رشد سرمایه گذاری برای اكتشاف معدنی
آمارهای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد كه سرمایه مجوزهای صادره در سال 96 در قالب گواهی كشف (هزینه عملیات اكتشاف) ثبت شده افزون بر 682.2 میلیارد ریال بوده كه نسبت به رقم 567.6 میلیارد ریالی در سال 95 رشد 20.2 درصدی دارد.
به گزارش ایرنا، مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در مدت 9 ماهه امسال بیش از هفت میلیارد و 288.1 میلیون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد یك درصدی دارد.
همچنین میزان وزنی صادرات معدن و صنایع معدنی در مدت این گزارش افزون بر 44 میلیون و 721.5 هزار تن است كه در مقایسه با 9 ماهه پارسال 10 درصد كاهش نشان می دهد.
میزان صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در این دوره بیش از 22 درصد از ارزش كل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد و از نظر وزنی هم سهم 51 درصد از كل را داشت.
اقتصام **1559**2022