بارش نزولات آسماني در آذربايجان غربي 2.3 برابر شد

اروميه - ايرنا - مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي گفت: از ابتداي سال آبي جاري /اول مهر1397/ تاكنون 213.7 ميليمتر بارش در استان ثبت شده كه حدود 2.3 برابر مدت مشابه سال آبي گذشته است.

كيومرث دانشجو روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در مدت مشابه سال آبي گذشته 93.8 ميليمتر بارش ثبت شده بود كه امسال اين ميزان بسيار بيشتر شده است.
وي اضافه كرد: ميزان بارش نزولات آسماني در سال آبي جاري از رشد 63.7 درصدي و 130.6 ميليمتري نسبت به متوسط درازمدت برخوردار است.
وي از ثبت 494.2 ميليمتر بارش در حوضه آبريز زاب در جنوب آذربايجان غربي خبر داد و بيان كرد: در اين حوضه شاهد سه برابر شدن بارش ها نسبت به سال گذشته بوديم.
وي ادامه داد: در حوضه آبريز درياچه اروميه نيز در سال آبي جاري 215.3 ميليمتر بارش ثبت شده كه در اين حوزه نيز شاهد حدود سه برابر شدن بارش ها هستيم.
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي گفت: ذخاير سدهاي آذربايجان‌غربي با توجه به بارندگي‌هاي اخير 52.5 درصد رشد داشته و ذخيره آب اين سدها درحال حاضر در مجموع يك ميليارد و 117.5 ميليون متر مكعب است.
وي بيان كرد: بيشترين ذخيره سازي در سدهاي بوكان با 422 ميليون مترمكعب، شهرچاي با 111 ميليون مترمكعب و آغ چاي با 201 ميليون مترمكعب اتفاق افتاده است.
به گزارش ايرنا، 27 پايگاه ثبت بارش توسط شركت آب منطقه اي در مناطق مختلف آذربايجان غربي راه اندازي شده است كه ميزان بارش ها را به صورت روزانه ثبت و گزارش مي كند.
متوسط بارش نزولات آسماني در آذربايجان غربي بين 300 تا 400 ميليمتر در سال است.
سال آبي گذشته بيش از 440 ميليمتر بارش در آذربايجان غربي ثبت شد.
8137/7129

سرخط اخبار استان‌ها