استان البرز هر سال 23 سانتي‌متر پايين مي‌رود

تهران- ايرناپلاس- ترك‌هاي عميق در ديوار ساختمان‌ها از نشانه‌‌هاي فرونشست است كه اين روزها در برخي از نقاط استان البرز مشاهده مي‌شود.

بر اساس گزارش كارشناسان سازمان نقشه‌برداري كشور بعد از زلزله سال گذشته ملارد، آثار شكاف در ابنيه اين مناطق زياد شده است. منطقه حسين‌آباد مهرشهر كرج، يكي از كانون‌هاي جمعيتي استان البرز به حساب مي‌آيد.

اداره كل ژئودزي و نقشه‌برداري زميني سازمان نقشه‌برداري كشور، نرخ فرونشست در استان البرز را سالانه 22-23 سانتيمتر اعلام كرده است.

اين اطلاعات به تازگي از سوي سازمان نقشه‌برداري در جديدترين اطلس فرونشست تهران منتشر شده است.

براساس اعلام اداره ‌كل ژئودزي و نقشه‌برداري زميني سازمان نقشه‌برداري كشور، جديدترين اطلس فرونشست تهران با روش (INSAR تداخل سنجي راداري) كه با استفاده از تكنيك ترازيابي دقيق كنترل شده، تهيه و انتشار يافته است.

براساس اطلاعات اين اطلس، شهريار و اسلامشهر در سال، 22 تا 23 سانتيمتر فرونشست را تجربه مي‌كند.

استان البرز نيز در مناطقي، همين نرخ از فرونشست را تجربه مي‌كند.

**اداره كل اخبار چندرسانه‌اي**ايرناپلاس**