رفع تنش آبي روستاهاي مانه وسملقان 800 ميليارد ريال نياز دارد

بجنورد- ايرنا- رئيس اداره آب و فاضلاب روستايي مانه و سملقان گفت: براي برطرف شدن تنش آبي در روستاهاي اين شهرستان به اعتباري افزون بر 800 ميليارد ريال نياز است.

علي تيزرو روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: 26 روستاي اين شهرستان اكنون در وضعيت حادي از نظر تنش آبي به سر مي برند كه رفع مشكل آب اين روستاها 420 ميليارد ريال اعتبار مي طلبد.
وي نحوه كنوني تزريق اعتبارات را جوابگوي حل مشكلات حوزه آبي روستاهاي اين شهرستان ندانست و افزود: بحران آبي و كمبود اعتبارات باعث مي شود تا در سال آينده با مشكلات حادتر آبي روبه رو شويم كه ممكن است به درگيري بين اهالي روستاها منجر شود.
وي با اشاره به وضعيت بهره مندي روستاييان مانه و سملقان از آب آشاميدني گفت: در سال 93 شاخص اين شهرستان در اين بخش 57 درصد بود كه اكنون به 79.1 درصد رسيده و از ميانگين كشوري آن بالاتر است.
تيزرو افزود: در سال 93 تعداد 24 روستاي شهرستان با تانكر سيار آبرساني مي شد كه اكنون اين رقم به 14 روستا و كنترل كيفي آب نيز در اين بازه از 33 به 98 درصد رسيده است.
رئيس اداره آب و فاضلاب روستايي مانه و سملقان بيان كرد: مجتمع كهنه جلگه با 16 ميليارد ريال در حال ساخت است كه براي تكميل آن 180 ميليارد ريال اعتبار نياز است.
پراكندگي حوزه روستايي مانه و سملقان موجب بروز مشكلاتي در بخش آبرساني اين شهرستان شده است.
اين شهرستان 110 روستا با 64 هزار نفر جمعيت دارد و آب 19 هزار و 700 مشترك آب روستايي آن از طريق 89 منبع آبي تامين مي شود.
7183/5132