3.4 درصد از عشاير استان اردبيل يكجا نشين شدند

اردبيل - ايرنا - مديركل امور عشاير استان اردبيل گفت: بررسي ها نشان مي دهد 3.4 درصد عشاير اين استان يكجا نشين شده و جمعيت عشايري نيز رو به كاهش گذاشته است.

به گزارش ايرنا ، معرفت آذري روز يكشنبه در نشستي با فرماندار نمين افزود: طرح سرشماري عشاير استان اوايل سال آينده اجرا مي شود تا آخرين آمار و داده هاي مربوط به عشاير بروز رساني استان شود.
وي گفت: جشنواره هاي عشايري نيز با برنامه ريزي مناسب در ايام و مناسب هاي مختلف در شهرستان هاي مختلف استان اجرا مي شود.
فرماندار نمين هم در اين نشست با بيان اين كه اين شهرستان جمعيت عشايري در طول ساليان گذشته نداشته از حسن همجواري مردم منطقه با عشاير استان گيلان خبر داد.
عاطف ناصري همچنين بر تامين خدمات درماني ، امنيت ، درمان احشام و تعمير و احداث راه هاي دسترسي عشاير مهاجر و همجوار با شهرستان نمين تاكيد كرد.
او عشاير را حافظان امين مرزهاي استان و مردماني انقلابي در مسير اهداف نظام اسلامي دانست و افزود: خدمات رساني به عشاير با همكاري و همراهي فرمانداران شهرستان هاي همسايه نمين ادامه خواهد يافت.
عشاير استان اردبيل 60 هزار هكتار از مراتع استان را كه 58.3 از كل مساحت مراتع است را در اختيار دارند و در حالي كه 6درصد از جمعيت كل استان را به خود اختصاص داده اند با برخورداري از يك ميليون و 500 هزار واحد دامي 30 درصد از پروتئين مصرفي اين استان را تامين مي كنند.
عشاير استان اردبيل با 15 هزار و 192 خانوار و 80 هزار نفر جمعيت در 10 شهرستان استان پراكنده اند و رتبه پنجم از لحاظ جمعيت ، رتبه سوم از لحاظ تعداد خانوار ، رتبه چهارم از نظر مراتع در اختيار ، رتبه سوم توليد فرآورده هاي لبني و رتبه سوم از لحاظ ايلي جمعيت عشايري كشور را به خود اختصاص داده اند.
7120/6018