دماي خوزستان بين سه تا پنج درجه افزايش مي يابد

اهواز - ايرنا - مديركل هواشناسي خوزستان گفت: دماي هواي خوزستان از فردا تا آخر هفته بين سه تا پنج درجه سانتيگراد افزايش مي يابد.

محمد سبزه زاري روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: در 24 ساعت گذشته شوش با 14 و ايذه با 2 درجه سانتيگراد زير صفر بالاترين و پايين ترين دما را داشتند؛ حداكثر دماي اهواز به 13و حداقل به 6 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيد.
وي افزود: از اوايل وقت فردا دوشنبه با عبور موج ضعيفي شاهد افزايش و احتمال رگبار پراكنده و خفيف در برخي نقاط خوزستان به ويژه ارتفاعات شرقي خواهيم بود؛ پديده مه نيز تا آخر هفته در برخي مناطق خوزستان قابل انتظار است.
در چند روز اخير كاهش محسوس دما در بسياري از نقاط خوزستان از جمله ايذه و دهدز اتفاق افتاد.
3004/ 6037