استاد دانشگاه محقق اردبيلي در زمره يك درصد برتر  نخبگان علمي جهان قرار گرفت

اردبيل - ايرنا - دكتر حسين شايقي عضو هيات علمي دانشگاه محقق اردبيلي براي چهارمين بار در زمره يك درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمي جهان قرار گرفت.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه محقق اردبيلي روز يكشنبه گفت: بر اساس اعلام مركز منطقه­ اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)، دكتر حسين شايقي استاد گروه برق دانشكده فني و مهندسي دانشگاه محقق اردبيلي بر اساس داده هاي منتشر شده از پايگاه طلايه داران علم تامسون رويترز (ISI) در سال 2018 در رده برتر قرار گرفته است.
دكتر ابوالفضل بضاعت­ پور با اشاره به اينكه اين فهرست از پژوهشگران پراستناد در 22 حوزه موضوعي علوم و علوم اجتماعي است، افزود: داده هاي مورد استفاده در تحليل و انتخاب پژوهشگران يك درصد برتر از سامانه شاخص هاي اساسي علم ( ESI) و وب علوم (WOS) در بازه زماني 2008 تا 2017 استخراج شده است.
او فرآيند و معيارهاي مكمل شناسايي نويسندگان را نرخ خود استنادي ، نسبت تعداد كل استنادها به تعداد كل مقالات استناد كننده، تنوع جغرافيايي مقالات استناد كننده و تخصص گرايي دانست كه در شناسايي پژوهشگران تاثيرگذار مدنظر قرار گرفته است.
دانشگاه محقق اردبيلي در سال 1357 با نام آموزشكده كشاورزي و با پذيرش 38 دانشجو در رشته كشاورزي عمومي فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد و در حال حاضر در 201 رشته تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري حدود 11 هزار دانشجو دارد كه در 11 دانشكده مشغول تحصيل هستند.
6018/6016