25 هزار هكتار از اراضي بياباني البرز كانون ريزگرد داخلي است

كرج - ايرنا - مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز با بيان اينكه 45 هزار هكتار اراضي بياباني در استان وجود دارد، گفت: 25 هزار هكتار از اين عرصه ها كانون ريزگرد داخلي هستند.

به گزارش ايرنا، حامد فرضي روز شنبه در كارگروه كاهش آلودگي هوا و كميته مبارزه با گرد و غبار استان البرز افزود: اين كانون ها در بيابان هاي شهرستان اشتهارد و نظرآباد هستند كه اگر اقدامات جدي براي مهار آن نداشته باشيم با مشكلاتي جدي در آينده مواجه خواهيم شد.
وي اظهار داشت: يكي از اقدامات براي مهار اين بحران احياي اين بيابان ها و بيابانزدايي با گونه هاي مقاوم گياهي مي باشد كه براي اين موضوع از ظرفيت و پتانسيل نهالستان بزرگ كرج استفاده مي كنيم.
وي گفت: نهالستان بزرگ كرج به مساحت 136 هكتار مي باشد كه 100 هكتار آن در اختيار شهرداري و 36 هكتار آن در اختيار منابع طبيعي است.
فرضي افزود: منابع طبيعي با كاشت و پرورش 35 گونه جنگلي و بومي غيرمثمر مقاوم به كم آبي اقدام به نهالكاري در عرصه هاي ملي و بياباني استان مي كند.
وي اظهار داشت: هم اكنون در اين نهالستان 2 ميليون اصله نهال پرورش پيدا مي كند كه بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده در يك افق پنج ساله قرار است به 10 ميليون اصله نهال برسد.

*** توزيع 700 هزار اصله نهال در هفته منابع طبيعي
مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز گفت: اين نهال ها نه تنها نياز داخلي استان را تامين مي كند بلكه به استان هاي ديگر نيز فرستاده مي شود به طوريكه در هفته منابع طبيعي سال گذشته 500 هزار اصله نهال در استان توزيع شد و قرار است تعداد نهال ها در هفته منابع طبيعي سال جاري به 700 هزار اصله نهال برسد.
وي همچنين به اقدامات شهرداري براي استفاده از آب آشاميدني براي توسعه فضاي سبز و استفاده از گونه هاي كم آب بر و كاهش ميزان چمن كاري در فضاي سبز و بلوارها اشاره كرد و گفت: شهرداري كارهاي خوبي را انجام داده است.
وي ادامه داد: عمده كانون ريزگرد استان در منطقه اشتهارد است كه دلايلي مثل ايجاد كانال زهكش و افت شديد منابع آب زيرزميني موجب شده كه هزينه هاي تثبيت عمليات در بيابان صرف آبياري گونه هاي كشت شده بشود كه يكي از مشكلات عديده براي عدم توسعه جنگل و فضاي سبز است.
وي گفت: از محل اعتبارات سفر رئيس جمهوري به استان 200 ميليارد ريال اعتبار براي جلوگيري از توسعه كانون هاي ريزگرد استان اختصاص يافت كه از محل اين اعتبار 4 هزار هكتار عمليات بيابانزدايي در منطقه داشتيم.
فرضي ادامه داد: براي اجراي طرح ها و عمليات ها سعي شده جوامع محلي توانمندسازي شده و از ظرفيت مشاركت مردم استفاده شود زيرا در غير اينصورت به نتايج مطلوب در برنامه هاي راهبردي مدنظر نمي رسيم.
وي يادآور شد: براي 45 هزار هكتار بيابان استان طرح مطالعاتي انجام شده و 10 هزار هكتار كاشت نهال در بيابان انجام شده است.
وي گفت: همچنين آبياري و مراقبت عرصه هاي كشت شده به مساحت 10 هزار هكتار اجرا شده و قرق و حفاظت از عرصه هاي نهال كاري شده توسط بخش خصوصي را داشته ايم.
فرضي با بيان اينكه در استان 345 هزار هكتار عرصه مرتعي داريم، افزود: اجراي طرح ها در مراتع بيش از 45 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
وي يكي از عوامل تهديد كننده را استفاده بيش از حد ظرفيت از مراتع در چراي دام دانست و اظهار داشت: تا قبل از سال 94 تا سه برابر ظرفيت مراتع چراي دام داشتيم كه اكنون با تعامل با استان هاي همجوار ظرفيت دام با ظرفيت مراتع به حد يكساني رسيده كه در كاهش سيل و پوشش گياهي مراتع بسيار تاثيرگذار است.
وي با بيان اينكه در موضوع كنترل ريزگرد اقدامات خوبي انجام شده، گفت: ولي در موضوع سيل كه اقدام مشكلات در شهرستان هاي طالقان و كرج بود با اختصاص 200 ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي بخش بزرگي از مشكلات رفع شده است.
وي افزود: ولي هنوز در بخش آبخيز شهري مشكلاتي وجود دارد كه ممكن است به عنوان يك معضل در آينده مطرح شود.
430 هزار هكتار از مساحت استان البرز به عنوان عرصه هاي ملي است.
6156/6993