مدير جديد خانه مطبوعات و رسانه هاي استان يزد انتخاب شد

يزد - ايرنا - اعضاي هيات مديره خانه مطبوعات و رسانه هاي استان يزد در نشستي فرزاد فيضي را به عنوان مدير جديد اين موسسه فرهنگي، صنفي و غيردولتي انتخاب كردند.

به گزارش ايرنا، در اين نشست كه عصر شنبه در خانه مطبوعات يزد برگزار شد، اعضاي هيات مديره اين موسسه ضمن قدرداني از تلاش هاي علي محمد ميرحسيني، با استعفاي وي موافقيت و فيضي را به عنوان مدير جديد خانه مطبوعات و رسانه هاي يزد انتخاب كردند.
همچنين با تصويب اعضاي هيات مديره خانه مطبوعات و رسانه هاي يزد، ميرحسيني به عنوان مشاور هيات مديره انتخاب شد.
فرزاد فيضي متولد 1366، فعاليت خبرنگاري را از 19 سالگي در عرصه ورزشي آغاز كرد و سوابقي از جمله جانشين مديركل روابط عمومي استانداري، مشاور روابط عمومي فرماندار، بازرس خانه مطبوعات و سردبيري دوهفته نامه پيام يزد در كارنامه دارد.
فعاليت پنجمين دوره هيات مديره خانه مطبوعات استان يزد از دهم خرداد 1396 و پس از برگزاري انتخابات اين تشكل صنفي غيردولتي همزمان با ديگر استانها به صورت اينترنتي در سامانه خانه مطبوعات به نشاني www.khanehmatbooat.ir آغاز شد.
خانه مطبوعات استان يزد اكنون داراي 113 عضو اصلي و 10 عضو افتخاري است.
7532/ 6197