دانشگاه شریف هیچ مورد تقلب علمی نداشته است

تهران-ایرنا- رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: بندهای قانون تقلب علمی برای اساتید و دانشجویان به خوبی اطلاع رسانی شده و از زمان ابلاغ این قانون هیچ مورد تقلب علمی در این دانشگاه صورت نگرفته است.

محمود فتوحی فیروزآباد روز شنبه در گفت و گو با گروه دانشگاه ایرنا اظهار كرد: در خصوص رساله ها، پایان نامه ها و مقالات اساتید مورد خاصی از تخلف و یا تقلب در دانشگاه صورت نگرفته و گزارش نشده است.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف در خصوص اقدامات پیشگیرانه دانشگاه در این زمینه عنوان كرد: در هفته پژوهش امسال كتابی تحت عنوان «اخلاق در پژوهش» توسط معاونت پژوهش دانشگاه تدوین شده كه با هدف آگاهی و پیشگیری از تخلفات علمی و رعایت اخلاق در پژوهش در اختیار و استفاده دانشجویان و اساتید قرار گرفته است.
فتوحی در توضیح كتاب «اخلاق در پژوهش» گفت: در بخشی از كتاب در خصوص مصادیق رفتار پژوهشی نامناسب، ارجاع دهی، مصادیق سرقت علمی، نقل قول، بازگفت، خلاصه ‌سازی، رعایت حقوق ذینفعان و رعایت حقوق آزمودنی ها توضیح داده شده است.
وی ادامه داد: از سرفصل های مهم دیگر كتاب می توان به صداقت در گزارش داده ها و روش ها، اجاره علمی، انتشار مجدد و همپوشانی انتشارات، حق تكثیر و دسترسی به پایان نامه و رساله، داوری مقاله، پایان نامه و رساله، تعارض منافع، فرآیند بررسی و تصمیم گیری در مورد عدم رعایت اخلاق در پژوهش، رازداری در بررسی تخلفات پژوهشی و قوانین موجود كشور در ارتباط با تخلف های پژوهشی اشاره كرد.
فتوحی با اشاره به كتاب در خصوص مصادیق رفتار پژوهشی نامناسب، گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مصادیق رفتار پژوهشی نامناسب برخوردار نبودن از دانش تخصصی و صلاحیت علمی، صادق نبودن در ارائه گزارش فعالیت های علمی به منظور ترفیع و ارتقا، جانب داری در فرآیند پژوهش، ارائه گزارش بر پایه سفارش دهنده پژوهش، ارائه ندادن نتایج واقعی پژوهش به سبب ترس و تاثیر از محیط پیرامون پژوهشگر و امتناع از انتشار به موقع نتایج به دست آمده از پژوهش است.
رئیس دانشگاه شریف با اشاره به مصادیق سرقت علمی، اظهار كرد: استفاده از الفاظ و متون دیگران به صورت واژه به واژه، تناظر یك به یك بین ساختار گزارش علمی پژوهشگر و ساختار گزارش علمی سایر افراد و انتساب ایده‌ها یا دستاوردهای دیگران به خود از جمله مصادیق سرقت علمی است.
وی در ادامه عنوان كرد: ترجمه كلمه به كلمه بخشی از متن دیگران و انتساب آن به خود، رعایت نكردن ارجاع دهی صحیح طبق استاندارد های ارجاع دهی مرسوم و چیدمان پاراگراف ها به صورت جمله به جمله از منابع گوناگون از دیگر موارد سرقت علمی به شمار می رود.
فتوحی تصریح كرد: در این كتاب برای پیشگیری از تلقی وقوع سرقت علمی شیوه های دقیقی در زمینه ارجاع دهی صحیح، نقل قول، خلاصه سازی و باز گفت وجود دارد.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره فرآیند بررسی و تصمیم گیری در مورد عدم رعایت اخلاق در پژوهش و بررسی تخلفات پژوهشی در دانشگاه شریف، تصریح كرد: این موضوع بر عهده اعضای كارگروه سلامت در پژوهش در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است. اعضای كارگروه سلامت پژوهش از هفت عضو حقوقی و حقیقی مثل مدیر امور پژوهشی، مدیر تحصیلات تكمیلی دانشگاه و شخصی حقیقی تشكیل شده كه باید در زمینه علمی موضوع گزارش شده مدرك تهیه كند.
وی توضیح داد: این كمیته تخلفات را تشخیص، ارزیابی و بررسی می كند.
**9465**1584