كمبود نيروي انساني دغدغه مهم ثبت احوال خراسان رضوي است

گناباد- ايرنا- مدير كل ثبت احوال خراسان رضوي مهمترين دغدغه و مشكلات خدمات رساني اين اداره كل را كمبود نيروي انساني ذكر و بيان كرد: هم اينك 40 درصد پستهاي سازماني ثبت احوال خراسان رضوي بدون تصدي است.

سيدحسين نيري روز شنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه رئيس اداره ثبت احوال گناباد طي گفت و گوي با خبرنگار ايرنا افزود: با اين وجود سعي شده تا با افزايش حجم كاري نيروهاي موجود خللي در ارائه خدمات ثبت احوال به مراجعان ثبت احوال ايجاد نشود.
وي در ادامه همچنين گفت: از مجموع چهار ميليون و 600 هزار نفر واجد شرايط دريافت كارت ملي هوشمند در خراسان رضوي تا پايان نهمين ماه امسال سه ميليون و 386 هزار نفر معادل 74 درصد ثبت نام كرده اند. همچنين دو ميليون و 948 هزار كارت طي همين مدت تحويل متقاضيان شده است.
مديركل ثبت احوال خراسان رضوي در ادامه همچنين اظهارداشت: 101 هزار و 509 مورد واقعه ولادت طي 9 ماه گذشته امسال در اين استان ثبت شد كه 51 هزار و 907 نفر آنها پسر و 49 هزار و 602 دختر هستند.
وي افزود: در راستاي تكريم ارباب رجوع علاوه بر 45 دفتر پيشخوان ثبت احوال در شهرستانها 103 دفتر پيشخوان خدمات دولت و پستي در مناطق شهري و سطح خراسان رضوي خدمات اين بخش را ارائه مي كنند.
نيري در ادامه به شناسايي دو هزار و 500 فرد مشكوك التابعه در خراسان رضوي نيز اشاره و بيان كرد: تعيين تكليف هويت افراد مشكوك التابعه با همكاري مسئولان و دستگاههاي اجرايي ذيربط در اولويت قرار دارد.
وي ادامه داد: گناباد از مناطقي است كه افراد فاقد هويت و مشكوك التابعه ندارد و 93 درصد ولادتهاي اين شهرستان نيز در زمان مقرر و 10 روز نخست ولادت ثبت مي شوند.
فرماندار گناباد هم در مراسم توديع و معارفه رئيس اداره ثبت احوال گناباد گفت: در نظام جمهوري اسلامي مسئوليتها فرصت مناسبي براي خدمت به مردم است و بايد از حداكثر زمان تصدي براي خدمت صادقانه بهره گرفت.
حامد قرباني افزود: اداره ثبت احوال گناباد از جمله اداراتي است كه با كمترين ميزان نارضايتي خدمات محوله را به مردم ارائه مي دهد.
طي اين مراسم جواد محمدي به عنوان رئيس اداره ثبت احوال گناباد معرفي و از خدمات حسين سعيدي قدرداني شد.
2095/1858