آزمايشگاه ارزيابي حسي مواد غذايي در مشهد فعال شد

مشهد- ايرنا- رئيس موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي گفت: نخستين آزمايشگاه مرجع ارزيابي حسي مواد غذايي در شرق كشور در اين موسسه در مشهد راه اندازي شد.

موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي روز شنبه به نقل از دكتر قدير رجب زاده گزارش داد: آزمايشگاه ارزيابي حسي مواد غذايي بر اساس تجربيات ارزشمند اعضاي هيات علمي موسسه پژوهشي تأسيس شده زيرا محصولات نو در صنايع غذايي بدون ارزيابي حسي دقيق و علمي جايگاه مناسبي در بازار مصرف نخواهند داشت.
وي 'انجام آزمونهاي پذيرش، مشتري گرا و ديناميك وابسته به زمان در زمينه طعم، بافت، رنگ و ساير ويژگيهاي محصول' را از جمله ظرفيتهاي آزمايشگاه ارزيابي حسي مواد غذايي عنوان و با اشاره به مزيتهاي اين آزمايشگاه براي صاحبان صنعت غذا افزود: مشاوره و آموزش روشهاي ارزيابي حسي مواد غذايي، همكاري در انجام پروژه هاي تحقيقاتي داخل و خارج از كشور، توسعه روشهاي نوين ارزيابي حسي مواد غذايي، طراحي و اصلاح فرمولاسيون محصول و همچنين تعيين نقش فرآيندهاي دهاني در ارزيابي حسي ديناميك مواد غذايي مهمترين مزيتهاي استفاده از اين آزمايشگاه براي صاحبان صنايع هستند.
رئيس موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي ادامه داد: بهبود و گسترش تكنيكهاي ارزيابي حسي از مهمترين الزامات جهت توسعه صادرات و افزايش توان رقابتي در صنعت غذا به شمار مي رود.
وي به توسعه محصولات فراسودمند نيز اشاره و بيان كرد: هم اينك به دليل ناآشنايي برخي واحدهاي غذايي با تكنيكهاي بهبود ويژگيهاي حسي مواد غذايي، محصولات فراسودمند طعم و بافت مطلوب براي مصرف ندارند.
دكتر رجب زاده همچنين گفت: آزمايشگاه مرجع ارزيابي حسي مواد غذايي قابل ارائه در سطح ملي و بين المللي است لذا با هدف توسعه تكنيكهاي ارزيابي حسي مواد غذايي در اين زمينه با برخي كشورهاي جهان قراردادهاي مشترك پژوهشي منعقد شده است.
'موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي' وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سال 1360 با نام سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي خراسان فعال شد و در پي تبديل مراكز استاني اين سازمان به پاركهاي علم و فناوري فعاليت خود را با نام پژوهشكده تحقيقات توسعه فناوري ادامه داد. اين موسسه كه چتر فعاليت آن كشوري است با 30 عضو هيات علمي و 34 دانشجوي مقطع دكترا در حوزه پژوهشهاي مرتبط با حوزه علوم و صنايع غذايي در مشهد مستقر است.
7496/1858